Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Internationella Programkontoret: Ansökningar
Publicerad: 2007-01-24
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-01-24
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Information från Internationella Programkontoret
------------------------------
IPK:s Vuxnätverk nummer 21

Informationsdag på IPK 20 februari
IPK anordnar en informationsdag om de möjligheter till internationellt samarbete som finns för organisationer som arbetar med vuxnas lärande.
Förmiddagen ägnas åt allmän information om EU:s program för livslångt lärande, LLP, särskilt de decentraliserade delarna av Grundtvig. Nordplus Vuxen och Programkontorets skolstipendier är andra program vi presenterar.
Under eftermiddagen får ni lyssna på och ställa frågor till några som just nu är involverade i projekt, och därefter är ni välkomna med era egna projektidéer och frågor.
Vi startar klockan 9.30 och avslutar klockan 15.30
Anmälan senast 12 februari till Bengt Axnér, bengt.axner@programkontoret.se  
Ange namn, organisation och e-postadress  

1 mars är sista ansökningsdag för Nordplus VUXEN
Inom kort kommer 2007 års versioner av handledning och ansökningsblanketter för Nordplus VUXEN att finnas på vår webbplats. Inga stora förändringar har gjorts av programstrukturen eller dokumenten. Den stora skillnaden mot tidigare år är att den blir bara en utlysning 2007, inte två som tidigare. Det hänger ihop med att vi nästa år får en ny generation Nordplus-program. Så snart konturerna klarnar återkommer vi med mer information om hur det då kommer att se ut inom Nordplus VUXEN.

30 mars är sista ansökningsdatum för Grundtvig Partnerskap (gamla Grundtvig 2) och Grundtvig Multilaterala projekt (Gamla Grundtvig 1) och Nätverk (gamla Grundtvig 4).
Vi har just fått de nya ansökningshandlingarna för partnerskapsansökningar och fortbildningsstipendier från Europeiska kommissionen och publicerar dem på vår webbplats snarast. Ingen översättning kommer att göras från engelska. Vissa tillägg och förtydliganden planeras varför vi rekommenderar att ni alltid använder den blankett vi lägger ut på vår webbplats.

Fortbildningsstipendierna inom Grundtvig kommer att ha tre ansökningsdatum varje år i det nya programmet:
30 mars för aktiviteter mellan 1 juni och 30 september
30 maj för aktiviteter mellan 1 oktober och 31 januari   
30 oktober för aktiviteter mellan 1 februari och 30 juni


Kontakt
Kerstin Hagblom

Internationella Programkontoret
Box 22007
104 22 Stockholm
Tel: 08-453 72 26, växel 08-453 72 00

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB