Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interpellationsdebatt: Stöd för EU-information
Publicerad: 2007-02-19
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-02-19
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Bosse Ringholm i debatt med Cecilia Malmström, EU-minister, om EU-information
------------------------------

Bosse Ringholm (s) frågade i en interpellation den 28 november 2006 Cecilia Malmström, EU-minister: Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att stimulera kunskapsspridning och debatt om EU:s framtid samt vilket ekonomiskt stöd kan folkrörelserna som vill sprida EU-information räkna med?

Bakgrunden var att regeringen beslutat att lägga ner Kommittén för EU-debatt.

Den 16 februari debatterades interpellationen i riksdagen.

Cecilia Malmström (fp) svarade att hon själv ska ta aktiv del i debatten genom en särskild besöksserie till alla Sveriges 20 landsting och regioner samt att det i budgetpropositionen för 2007 framgår att regeringen i år förstärker anslaget till folkbildning med 391 miljoner kronor netto. Anslaget till folkbildningen blir då sammanlagt ca 3 miljarder kronor i år som bland annat kan användas till kunskapsspridning om EU. Möjlighet finns också för föreningslivets organisationer att söka EU-bidrag för seminarier och information från det nya programmet Ett Europa för medborgarna som inletts i år och som Sverige är med och finansierar.  
Vidare sa ministern att information och kunskap om EU sprids även av andra myndigheter, som Svenska institutet för europapolitiska studier (Sieps) som i år har en budget på drygt 13 miljoner kronor.  

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB