Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfråga: Dövblindas möjligheter till studier
Publicerad: 2007-03-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-03-02
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ny fråga om studiemedel, sjuk- och aktivitetsersättning
------------------------------

Skriftlig fråga 2006/07:786
den 2 mars

Fråga
2006/07:786 Dövblindas möjlighet att studera vid folkhögskola
av Barbro Westerholm (fp)
till statsrådet Jan Björklund (fp)

För vissa ungdomar som är dövblinda har folkhögskola varit ett alternativ för att hämta igen det man missat i skolan, men också för att utvecklas vidare som person. Från och med 1 januari 2007 har det emellertid blivit mycket svårare för dessa ungdomar att läsa på folkhögskola. Skälet är den begränsning gällande studiemedel som CSN införde för personer som samtidigt uppbär sjuk- eller aktivitetsersättning. Detta var troligtvis inte en konsekvens som avsågs vid införande av begränsningen av möjligheterna att få tillgång till studiemedel.
Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet Jan Björklund vad han avser vidta för åtgärder så att dövblinda ungdomar kan läsa vid folkhögskola så som tidigare var fallet.

Inkom: 2007-03-02
Frågor som kommer in senast fredag klockan 10 ska besvaras senast följande onsdag klockan 12.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB