Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Svar: Riksdagsfråga: Dövblindas möjligheter till studier
Publicerad: 2007-03-13
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-03-09
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kommer att särskilt uppmärksammas
------------------------------
Svar på skriftlig fråga 2006/07:786
den 7 mars
Svar på fråga
2006/07:786 Dövblindas möjlighet att studera vid folkhögskola
Utbildningsminister Lars Leijonborg
Barbro Westerholm har frågat skolministern vad han avser att vidta för åtgärder så att dövblinda ungdomar kan läsa vid folkhögskola med samma ekonomiska villkor som tidigare. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.
Våren 2006 beslutade riksdagen om vissa förändringar inom sjuk- och aktivitetsersättningen som syftade till att skapa ökade möjligheter för personer som hamnat utanför arbetsmarknaden att återgå till arbete. Som ett led i detta infördes bestämmelser om att sjuk- och aktivitetsersättning kan vilandeförklaras vid studier. Avsikten är att studier ska kunna vara ett sätt att stimulera till och möjliggöra ett återvändande till arbetslivet. Samtidigt infördes en samordningsbestämmelse mellan studiemedelssystemet och sjuk- och aktivitetsersättningen som innebär att en person under en och samma tidsperiod inte kan få både studiemedel och sjuk- eller aktivitetsersättning.
Samordningsbestämmelser är principiellt viktiga för att samhällets trygghetssystem ska fungera väl och säkerställer att ersättningar från olika trygghetssystem inte lämnas samtidigt för samma ändamål. Bestämmelserna är lika för alla och alltså inte riktade mot någon särskild grupp i samhället. Den nya samordningsbestämmelsen mellan studiemedelssystemet och sjuk- och aktivitetsersättningen har dock fått olyckliga konsekvenser för vissa personer med funktionshinder som studerar vid bland annat folkhögskola. Dessa studerande har tidigare haft både studiemedlets bidragsdel och aktivitetsersättning.
Enligt vad regeringen erfar kommer de personer som redan har beviljats studiemedel av Centrala studiestödsnämnden (CSN) parallellt med aktivitetsersättning att få behålla studiemedlen under den tid de beviljats studiemedel för.
Någon försämring på kort sikt är det alltså inte frågan om. Hur statens stöd till dessa personer ska se ut på lång sikt är ett område som jag särskilt kommer att uppmärksamma.
Inkom: 2007-03-02
√Ėverl√§mnad till Utbildningsminister Lars Leijonborg (fp).
Besvarad: 2007-03-07

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB