Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Sökes: Projektledare Digitala klyftan
Publicerad: 2007-03-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
70-10-digklyft.pdf 79Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-03-20
Information från Tomas Östlund tel. 08-412 48 25
------------------------------
Folkbildningsrådet söker
Projektledare
Folkbildningens insatser för att
överbrygga den digitala klyftan
------------------------------
Folkbildningsrådet söker en projektledare att ansvara för det särskilda regeringsuppdraget att "genomföra särskilda insatser i syfte att förbättra förutsättningarna för äldre och andra berörda grupper att använda den moderna tekniken". Uppdraget avser verksamhetsåren 2007 och 2008.

Vi tror att du som söker har
*       ett engagemang för demokratifrÃ¥gor kopplat till informationsteknikens roll i samhället och i folkbildningsarbetet samt egna erfarenheter av arbete med detta perspektiv
*       god kännedom om folkbildningsarbete och dess förutsättningar
*       intresse för utvecklingsarbete
*       god kommunikativ förmÃ¥ga, muntligt och skriftligt

Arbetsuppgifter:
*       att stimulera utvecklingen av studieförbundens och folkhögskolornas insatser för att överbrygga den digitala klyftan genom skapande av gemensamma mötesplatser för erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling
*       att följa upp och rapportera om folkbildningens insatser pÃ¥ detta omrÃ¥de.

(Se bifogad fil)

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB