Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsinterpellation: livslångt lärande
Publicerad: 2007-04-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-04-03
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Regional utveckling och livslångt lärande
------------------------------
Interpellation 2006/07:454
den 30 mars

Interpellation
2006/07:454 Regional utveckling och livslångt lärande

av Peter Hultqvist (s)
till statsrådet Jan Björklund (fp)

Torsdagen den 15 mars besöker Nationellt centrum för flexibelt lärande riksdagens utbildningsutskott för att presentera sin verksamhet. Senare samma dag meddelas det att regeringen beslutat om nedläggning av myndigheten från den 1 juli 2008. Förutom att detta förhållande ter sig märkligt är det också noterbart att detta inträffar strax efter att den borgerliga riksdagsmajoriteten beslutat om minskade statsbidrag till vuxenutbildningen motsvarande 600 miljoner kronor.

CFL:s uppdrag är att utveckla och bredda tillgängligheten till det livslånga lärandet. Myndigheten utgör ett statligt instrument för att stimulera kommuner och regioner att praktiskt utveckla arbetsmetoder, pedagogik, läromedel, teknik och flexibelt lärande som bidrar till den lokala och regionala tillväxten. Detta inte minst mot bakgrund av att de vuxnas lärande i allt högre grad ingår som en del i den lokala arbetsmarknads- och näringspolitiken, socialpolitiken och integrationspolitiken.

Dels minskar nu vuxenutbildningens slagkraft, dels läggs den statliga myndighet ned som har ansvar för att driva frågor som kopplar samman vuxnas lärande med regional utveckling. Självklart skapar detta frågor kring regeringens syn på det livslånga lärandet. Särskilt märkligt blir agerandet då det även i internationella sammanhang, inte minst inom EU, markeras att det livslånga lärandet bör vara ett prioriterat område.

Min fråga till statsrådet är:
Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att stimulera lokalt och regionalt utvecklingsarbete när det gäller det livslånga lärandet?

Inkom: 2007-03-30
Sista svarsdatum: 2007-04-23
Planerad dag för debatt: 2007-04-17
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB