Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interpellationsdebatt: livslångt lärande
Publicerad: 2007-04-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-04-20
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Jan Björklund svarar på riksdagsinterpellation om livslångt lärande
------------------------------
Peter Hultqvist (s) har i en riksdagsinterpellation frågat Jan Björklund, ansvarig minister, om regeringens syn på livslångt lärande samt om CFL:s framtid. Läs interpellationen här.
Interpellationsdebatten hölls i riksdagen den 17 april där även Thomas Strand (s) deltog.
Björklund framförde att vuxenutbildningen spelar en viktigt roll för den enskilde att stärka sin ställning i samhället och i arbetslivet.
Vidare sa han att CFL ska upphöra men att de uppdrag som CFL har ska övertas av någon annan myndighet.
Björklund sa även att folkbildningen har mycket att tillföra och att den står för ett sätt att undervisa och utbilda som något avviker från det vanliga offentliga skolväsendet och som tillgodoser behov som det offentliga skolväsendet inte mäktar med att klara av.

Läs hela debatten här.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB