Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


FBR söker nationell utvärderare
Publicerad: 2007-06-27
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-06-27
Information fr√•n Tomas √Ėstlund tel. 08-412 48 25
------------------------------
Folkbildningsrådet rekryterar
ansvarig för nationell utvärdering
------------------------------

Folkbildningsrådet har riksdagens och regeringens uppdrag att företräda staten i förhållande till folkbildningen, att fördela statsbidrag till studieförbund och folkhögskolor samt att utvärdera och följa upp att verksamheten uppfyller riksdagens syften med bidraget. Totalt fördelar Folkbildningsrådet drygt 3 miljarder kronor per år. Därutöver ansvarar rådet för central drift och utveckling av folkbildningsnätet samt för centrala informationsinsatser om folkhögskolornas kursutbud genom Folkhögskolornas informationstjänst. Folkbildningsrådet är en ideell förening med tre medlemmar: Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation. Mer information www.folkbildning.se.

Arbetsplatsen är belägen vid Norra Bantorget, Barnhusgatan 20 i Stockholm. Kollektivavtal är tecknat med HTF.


Arbetsbeskrivning

Denna tjänst avser i första hand att bereda, samordna och analysera utvärderingar som belyser hur syftet med statsbidraget uppnåtts på samhällsnivå. Dessa utvärderingar har tidigare till stor del genomförts inom ramen för Statens utvärderingar. (SUFO 1 och 2).

Arbetet kommer att ske i samverkan med en expertgrupp, bestående av forskare och andra områdesexperter.I arbetet ingår också att inventera och analysera forskning med bäring på folkbildningen, samt bevaka området vuxnas lärande också i ett internationellt perspektiv. Du skall också medverka i arbetet med att utveckla kvalitetsmått för folkbildningen med utgångspunkt i de nationella utvärderingarna samt bidra till kansliet med expertkunskaper om utvärdering

Vem är du?

Som ansvarig för att leda och samordna nationella utvärderingar för folkbildningen bör du vara disputerad forskare. Vi ser helst att du har erfarenhet av folkbildningsområdet och/eller andra delar av den ideella sektorn. Du har kunskaper om och intresse för utvärdering som samhällsfenomen och om teori- och metodutveckling inom utvärderingsområdet. Vi ser också gärna att du har administrativ erfarenhet och god förmåga att kommunicera i tal och skrift samt trivs med att samverka med andra. Vi värdesätter om du har nationella/internationella nätverk inom forskning och praktik.

Som person är du lugn och stabil även om du sätts under press. Du är strukturerad och metodisk men är också duktig på att kommunicera och samarbeta med både interna och externa kontakter.

Folkbildningsrådet eftersträvar mångfald och värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Då Folkbildningsrådet idag har en övervägande andel kvinnor anställda ser vi gärna manliga sökande.


Kontaktperson
F√∂r mer information ‚Äď kontakta

Anne-Christine Utterström, handläggare av FoU frågor 08-412 48 02, ang tjänsten
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare, 070-595 3818
Tomas √Ėstlund 08-412 48 25, facklig representant

Ansökan ska vara insänd senast 2007-08-31 till


eller via post till:

Folkbildningsrådet
Lotta Ragelius
Box 730
101 34 Stockholm
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB