Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utvecklingsmedel för livslångt lärande och regional utveckling
Publicerad: 2007-07-02
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-07-02
Information från Björn Garefelt tel. 08-412 48 09

------------------------------
Lärande regioner – utvecklingsmedel
för livslångt lärande och regional utveckling
------------------------------

För kännedom bifogas här information om utvecklingsmedel kring livslångt lärande och regional utveckling som CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) inbjuder regioner att söka. I och med att projekten syftar till till samverkan kring en infrastruktur för vuxnas lärande går det att pröva förutsättningarna för medverkan från folkbildningens sida i projekten. Det är alltså regioner som är projektägare. Projekttiden är ett år och sista dag för ansökan är den 20 september 2007.

Projektområdet handlar om Lärande Regioner – lärande för regional utveckling och tillväxt. Syftet är att starta och utveckla regionala lärandeprocesser som leder till samverkan mellan utbildning, näringsliv och myndigheter för att skapa en fungerande infrastruktur för vuxnas lärande. Projektet har också som mål att etablera och upprätthålla nätverk för fortsatt kunskapsbildning, kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte inom projektområdet.
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB