Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


CFL inbjuder till försöksverksamhet
Publicerad: 2007-08-25

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFL-inbjudan frsksverksamhet.pdf 56Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-08-25
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
CFL inbjuder till försöksverksamhet att med flexibelt
lärande bygga transnationella nätverk
som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap
------------------------------

Kunskapsbildningsarbetet för folkbildningen inom CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) syftar till att ta fram ny kunskap för att vidareutveckla folkbildningens flexibla lärande. CFL vill nu få fram ny kunskap från ett fält där begränsade erfarenheter idag finns i folkbildningen och CFL bjuder därför in studieförbundsavdelningar och folkhögskolor att söka utvecklingsmedel av begränsad karaktär för att under vintern 2007/08 pröva nya arbetsformer utifrån följande frågeställning:

Hur kan folkbildningen skapa förutsättningar för att med hjälp av flexibelt lärande bygga transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap?

Se bilaga.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB