Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Inbjudan Flexkunskap 2007
Publicerad: 2007-08-28

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Inbjudan Flexkunskap 2007.pdf 67Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2007-xxxxx
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
Inbjudan Flexkunskap 2007
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, inbjuder härmed till sitt årliga seminarium kring ny kunskap på området flexibelt lärande i folkbildningen.

Seminariet äger rum tisdagen den 13 november 2007 på Tollare folkhögskola i Stockholm.

Vi vänder oss till alla intresserade men i första hand till dig som är folkbildare och som därmed är den som skall formulera kraven på vilka kunskapsfrågor vi på CFL skall arbeta med och hur vi skall arbeta med dem.

√Örets seminarium kommer att ha temat:

Drygt tio år med flexibelt lärande i folkbildningen. Vad har vi uppnått och vart är folkbildningen på väg?

Med pengar fr√•n DUKOM - satsningen 1996-97, fr√•n KK-stiftelsen 1998 ‚Äď 2002 och fr√•n staten via CFL fr√•n 2002 har stora satsningar gjorts f√∂r att st√∂dja utvecklingen av flexibelt l√§rande i folkbildningen. Under dessa √•r har samtidigt f√∂ruts√§ttningarna f√∂r vuxnas l√§rande f√∂r√§ndrats i grunden. F√• m√§nniskor ifr√•gas√§tter i dag kraften och potentialen i det n√§tbaserade m√∂tet och m√§nniskor i den generation som vi kallar ‚ÄĚDigitala inf√∂dingar‚ÄĚ tar n√§tm√∂tet f√∂r givet, √§ven vad g√§ller l√§rande.

√Ąr folkbildningen i dag mogen att m√∂ta dessa f√∂rv√§ntningar och utmaningar och vilka hot och m√∂jligheter lurar runt h√∂rnet?

Efter sex √•r av intensiva utvecklingsinsatser p√• omr√•det flexibelt l√§rande i folkbildningen upph√∂r CFL som sj√§lvst√§ndig myndighet den 1/7 ‚Äď 08. Vem kommer sedan att ha ansvaret f√∂r detta utvecklingsarbete och kommer det √∂ver huvud taget att finnas n√•gra medel f√∂r ett fortsatt s√•dant arbete?

Tore Mellberg redovisar resultatet av uppf√∂ljningen till ‚ÄĚFolkbildningens IT-m√∂nster‚ÄĚ ‚Äď Tomas Wennstr√∂m funderar kring studief√∂rbundens framtid och Staffan H√ľbinette lyfter sju utmaningar f√∂r folkh√∂gskolorna i framtiden.

Självklart sätter vi oss sedan i grupper och diskuterar dessa frågor och som vanligt fortsätter vi den påbörjade diskussionen i ett online-seminarium på Folkbildningsnätet under en vecka. De goda tankar och idéer som växer fram kommer sedan att vara bas för vårt kunskapsbildningsarbete under 2008.

Som vanligt vill vi under denna dag även redovisa en del av vad vi gjort under året på kunskapsbildningsområdet.

Antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 1/11 till ingemar.svensson@cfl.se.

Fr√•gor till Ingemar Svensson ingemar.svensson@cfl.se tel 0702 25 45 55 eller till Keith Bryant keith.bryant@cfl.se tel 0611 55 79 79

CFL bjuder på seminariet och även på fika och lunch.

Kunskapsbildningsarbetet vid CFLs folkbildningsenhet är organiserat kring det expertråd bestående av knappt trettio erfarna och kunniga folkbildare som utgör motorn i vårt arbete med att utveckla och sprida ny kunskap inom området flexibelt lärande.

Välkomna,

Ingemar Svensson/Keith Bryant

För program, se bilagan.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB