Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Kurs: Folkbildning och digital delaktighet
Publicerad: 2007-09-27

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Digital delaktighet.pdf 47Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-09-27
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
Folkbildning och digital delaktighet
– fortbildningskurs för lärare i folkhögskola,
cirkelledare och annan personal i folkbildningen
------------------------------

Kursen Folkbildning och digital delaktighet är ett fristående fortbildningssteg som utvecklats av CFL. Folkbildning och digital delaktighet genomförs av CFL och Folkbildningsrådet i samverkan med folkhögskolor och studieförbund för cirkelledare, folkhögskolelärare och annan pedagogisk personal inom folkbildningen.

Kursens syfte är att göra deltagarna medvetna om, samt ge verktyg till, hur man inom folkbildningen kan verka för att på olika sätt minska digitala klyftor. Tyngdpunkten ligger på att öka medborgarnas digitala informationskompetens, deras nätbaserade kommunikation och deras möjlighet att ta del av flexibelt lärande.

Sista ansökningsdag är den 1/11 2007.

Se bilaga.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB