Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


CFL: Påbyggnadskurs i flexibelt lärande
Publicerad: 2007-10-03
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-10-03
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
CFL: Påbyggnadskurs i flexibelt lärande
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL) inbjuder till:

Påbyggnadskurs i flexibelt lärande för lärare i folkhögskola, cirkelledare eller annan pedagogisk personal i folkbildningen (steg II).

Kursen, som blir den sista av CFL anordnade Påbyggnadskursen, riktar sig till dem som genomgått baskursen eller motsvarande, eller har skaffat sig erfarenheter från flexibelt lärande inom folkbildningen. Kursen syftar till att fördjupa förståelsen och metodiken i det mötes- och dialogbaserade arbetssättet i kurser med distansmoment. Kursen ger deltagarna en pedagogisk och metodisk verktygslåda. En kursplan eller motsvarande skapas som slutuppgift i kursen. Efter avslutad kurs skall deltagarna kunna planera, organisera och genomföra egna flexibla kurser.
Kursen ges på kvartsfart och är en terminskurs på 18 veckor med tre närträffar á 2 dagar.
Påbyggnadskursen vintern/våren 2008, 26 november 2007 – 14 mars 2008, med närträff den 26-27/11 2007, den 30/1-1/2 2008, samt den 13-14/3 2008.

Anmälan med namn, adress, organisation, telefonnummer och epost-adress till:

Sista anmälningsdag: 12 november 2007.

Kurserna är avgiftsfria och CFL ersätter även kostnader för internat, samt subventionerar resor till och från internaten.

För mera information om kursen, se www.cfl.se > Bygg upp din kunskap > Folkbildning > Fortbildning > PÃ¥byggnadskurs (steg II).------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB