Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Nya studieförbundet Ibn Rushd får statsbidrag 2008
Publicerad: 2007-11-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-11-08
Information frÃ¥n Annika af Trolle tel. 08-412 48 07     
------------------------------
Nya studieförbundet Ibn Rushd får statsbidrag 2008

------------------------------

Folkbildningsrådets styrelse beslutade vid sitt sammanträde den 8 november om nivå och villkor för statsbidrag till det nya studieförbundet Ibn Rushd. Nivån för statsbidraget beslutades till 9 750 000 kr för år 2008.

Ibn Rushd finns idag i hela Sverige och är uppdelat i fem distrikt. Studieförbundet har 9 medlemmar, bland annat Islamiska Förbundet i Sverige, Sveriges Muslimska scouter och Islamic Relief.

Ibn Rushd verksamhet genomförs för att stödja viktiga samhällsfrÃ¥gor som integration, demokrati och folkbildning bland grupper som andra oftast inte nÃ¥r.  Exempel pÃ¥ detta är att underlätta för ungdomar med muslimsk bakgrund att utvecklas till trygga och självständiga samhällsmedborgare samt att öka den muslimska kvinnans deltagande i svenskt samhällsliv.

- Att vi får ett nytt statsbidragsberättigat studieförbund år 2008 är stimulerande för folkbildningen som helhet. Genom Ibn Rushd skapas förutsättningar för nya grupper att delta i folkbildningens verksamheter, säger Torsten Friberg, ordförande i Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådet har i uppdrag av staten att godkänna statsbidragsberättigade studieförbund. För att bli godkänt som ett statsbidragsberättigat studieförbund krävs bland annat att studieförbundet har flera demokratiskt burna medlemsorganisationer med verksamhet i hela landet samt med organisatorisk och ekonomisk stabilitet. Vidare ska folkbildningsverksamhet bedrivas i minst två år med en viss omfattning per år.


Frågor besvaras av:
Britten MÃ¥nsson-Wallin, Generalsekreterare, 08- 412 48 05, 070-595 38 18
Torsten Friberg, Ordförande i FolkbildningsrÃ¥det,  0733 726 211


FolkbildningsrÃ¥det har regeringens uppdrag att fördela statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor. Besök www.folkbildning.se för mer information om FolkbildningsrÃ¥det.------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB