Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningens kvalitetssatsning
Publicerad: 2007-11-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-11-20
Information frÃ¥n Annika af Trolle tel. 08-412 48 07     
------------------------------
Folkbildningens kvalitetssatsning

------------------------------

Den 15 november lämnade folkbildningen in Ã¥rets kvalitetsredovisningar till FolkbildningsrÃ¥det. Alla folkhögskolor och studieförbund inkom med sina rapporter pÃ¥ utsatt tid.  

Det är bra material som lämnats in och responsen från folkhögskolor och studieförbund är mycket positiv. Materialet visar intressanta och varierande tillvägagångssätt för kvalitetsarbetet. Det visar också hur folkhögskolor och studieförbund arbetar med de sju syftena och verksamhetsområdena samt hur man idag inom folkbildningen arbetar med indikatorer och kännetecken.

Nu sammanställs och analyseras materialet av Folkbildningsrådet till en nationell kvalitetsredovisning.
Den nationella redovisningen kommer att ge en nulägesbild av folkbildningens kvalitetsarbete samt hur folkbildningen förhåller sig till de syften och verksamhetsområden som anges av staten. Den nationella redovisningen kommer även att ge rekommendationer hur kvalitetsarbetet kan utvecklas. Rapporten lämnas till Utbildningsdepartementet den 22 februari 2008.

I april 2008 kommer FolkbildningsrÃ¥det att ge en Ã¥terkoppling av den nationella kvalitetsredovisningen till studieförbund och folkhögskolor genom ett antal Ã¥terföringskonferenser.  

Under åren 2008-2009 kommer Folkbildningsrådet, studieförbunden och folkhögskolor arbeta vidare med kvalitetsarbetet för att få fram gemensamma indikatorer och/eller kännetecken som folkbildningen ska förhålla sig till.

I regeringspropositionen 2005/06:192 anges att det är önskvärt att ett mer systematiskt kvalitetsarbete med inriktning på såväl administration som verksamhetsformer och innehåll utvecklas på alla nivåer inom folkbildningen. Studieförbunden och folkhögskolorna utför själva kvalitetsarbetet. Folkbildningsrådets uppdrag är bland annat att medverka till att arbetet sker.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB