Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Publiceringsstöd för folkbildninshistoria
Publicerad: 2007-11-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2007-11-21
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 19
------------------------------
Ekonomiskt stöd för publicering av studier
i folkbildningens historia i Sverige
------------------------------

Stockholms Arbetareinstitutsförening ställer även under kommande år ett antal bidrag till förfogande för att täcka i första hand tryckkostnader avseende studier i folkbildningens historia i Sverige. Det kan gälla studier som tagits fram av såväl studiecirklar som av enskilda forskare.

Bidrag kan också utgå till andra verksamheter/projekt/arrangemang, t.ex. inom kulturområdet eller internationella frågor. Ett absolut krav är dock att verksamheten/projektet är en del av det fria och frivilliga folkbildningsarbetet.

Inbjudan att söka bidrag gäller såväl lokalt, regionalt som rikstäckande.

Bidrag kan sökas när som helst under året. Beslut om bidrag fattas vid styrelsens sammanträden i februari, juni och oktober.
Ansökan bör innehålla beskrivning av planerad skrift samt uppgifter om kostnader och förväntade intäkter.

Ansökan sänds till:     
                Stockholms Arbetareinstitutsförening
                c/o FolkbildningsrÃ¥det
                Box 730
                101 34 Stockholm

Information lämnas av föreningens sekreterare, Allan Sundqvist, te/fax 08/551 707 41, e-postadress: 08-55170741@telia.com

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB