Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


CFL inbjuder till flexmöten 2006
Publicerad: 2006-08-20
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-08-20
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
CFL inbjuder till Flexmöten 2006
– NÄTverk eller nätVÄRK?
------------------------------

CFL (Nationellt centrum för flexibelt lärande) inbjuder till Flexmöten 2006, den 11-12 oktober i Stockholm: Nätverk, nätgemenskaper och nätsamhällen – för lärande, samarbete och utveckling.

Flexmöten 2006 fokuserar på olika aspekter av mötesplatser och nätverk, virtuella och fysiska. Nätverk för lärande, samarbete, utveckling, samhällsliv och möten över gränserna.

För utförligare information, se: www.cfl.se//default.asp?sid=2065?

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB