Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL inbjuder till Flexkunskap 2006
Publicerad: 2006-08-23

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Inbjudan Flexkunskap 2006.pdf 65Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-08-23
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
CFL inbjuder till Flexkunskap 2006
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, inbjuder härmed till sitt årliga seminarium kring ny kunskap på området flexibelt lärande i folkbildningen.

Seminariet äger rum onsdagen den 15 november 2006 på Tollare folkhögskola i Stockholm.

Vi vänder oss till alla intresserade men i första hand till dig som är folkbildare och som därmed är den som skall formulera kraven på vilka kunskapsfrågor vi på CFL skall arbeta med och hur vi skall arbeta med dem.

√Örets seminarium kommer att ha temat:

Gr√§nsl√∂s folkbildning ‚Äď N√§tverk, l√§rgemenskaper och demokrati.

I tio √•r, sedan statens DUKOM ‚Äď satsning 1996, har vi i svensk folkbildning arbetet med att utveckla flexibel, n√§tst√∂dd metodik f√∂r att √∂ka tillg√§ngligheten till studiecirklar och folkh√∂gskolekurser utan att fuska med de grundl√§ggande folkbildningskvaliteterna. Vi menar att vi har lyckats bra med det.
Nu tar vi steget vidare och det med stöd av folkbildningspropositionen som åter betonar att folkbildningens primära uppgift är att försvara och stärka demokratin. Hur kan vi, med nätet som stöd, även skapa och sprida modeller för samarbetsnätverk och öppnare lärgemenskaper som genom sin organisation och metodik stärker och fördjupar demokratin och ett aktivt medborgarskap?

Vi menar att det inte minst är en ren överlevnadsfråga för folkbildningen att på deras egen planhalva kunna möta, stimulera, provocera och bilda den ungdomsgeneration som nu socialiseras in på nätet via en snabbt växande djungel av nätgemenskaper på webben.

Som vanligt vill vi med denna dag redovisa vad vi gjort under året på kunskapsbildningsområdet och efter lunch presentera några exempel på nu pågående projekt med syfte just att med lärgemenskaper i nätverk, stärka demokratin.

Som vanligt kommer vi också att ge ordentligt med tid att, utifrån redovisade projekt, diskutera hur vi kan gå vidare med uppgiften.

Vi påbörjar denna diskussion under eftermiddagen och låter den sedan fortsätta i ett online-seminarium på folkbildningsnätet under en vecka. De goda tankar och idéer som växer fram kommer sedan att vara bas för vårt kunskapsbildningsarbete under 2007.

Antalet platser är begränsat. Anmälan senast den 1/11 till ingemar.svensson@cfl.se.

Fr√•gor till Ingemar Svensson ingemar.svensson@cfl.se tel 0702 25 45 55 eller till Keith Bryant keith.bryant@cfl.se tel 0611 55 79 79

CFL bjuder på seminariet och även på fika och lunch.

Kunskapsbildningsarbetet vid CFLs folkbildningsenhet är organiserat kring det expertråd bestående av knappt trettio erfarna och kunniga folkbildare som utgör motorn i vårt arbete med att utveckla och sprida ny kunskap inom området flexibelt lärande.

Välkomna

Ingemar Svensson/Keith Bryant


För program, se bilaga!


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB