Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL inbjuder till försök - nätgemenskaper för vuxna
Publicerad: 2006-09-25
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-09-25
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
Inbjudan till försöksverksamhet
som stöd för kunskapsbildningen
inom CFLs folkbildningsarbete
------------------------------

Kunskapsbildningsarbetet f√∂r folkbildningen inom CFL (Nationellt centrum f√∂r flexibelt l√§rande) syftar till att ta fram ny kunskap av spetskarakt√§r f√∂r att vidareutveckla folkbildningens flexibla l√§rande. Arbetet √§r erfarenhetsbaserat och organiserat kring det ‚ÄĚexpertr√•d‚ÄĚ best√•ende av 27 folkbildare som i olika intressegrupper p√• Folkbildningsn√§tet diskuterar kunskapsfr√•gor kring folkbildningens flexibla l√§rande.

Vi vill nu få fram ny kunskap från ett fält där begränsade erfarenheter idag finns i folkbildningen och CFL bjuder därför in studieförbund, studieförbundsavdelningar och folkhögskolor att söka utvecklingsmedel av begränsad karaktär för att under vintern 2006/07 pröva nya arbetsformer i samarbete med existerande nätgemenskaper eller nätbaserade lärgemenskaper för vuxna utifrån följande frågeställning:

‚ÄĚHur kan folkbildningen, genom samarbete med existerande n√§tgemenskaper f√∂r vuxna, hitta nya pedagogiska/organisatoriska arbetsformer och nya s√§tt att n√• sina m√•lgrupper? ‚ÄĚ

Det finns skäl att anta att den snabbt växande mängd av nätgemenskaper som man i dag hittar på webben kommer att utgöra en betydelsefull framtida bas för vuxnas lärande, inte minst för det ickeformella vuxnas lärande som utgör folkbildningens kärna.

I olika typer av projekt skaffar vi oss redan nu n√∂dv√§ndig kunskap f√∂r att i framtiden kunna m√∂ta ungdomar, i eller utanf√∂r deras ‚ÄĚCommunities‚ÄĚ. N√§tgemenskapen √§r √§nd√• inte bara ett ungdomsfenomen. I allt snabbare takt v√§xer n√§tgemenskaper f√∂r vuxna fram, ofta med inriktning p√• speciella intressen (sl√§ktforskning, nyblivna f√∂r√§ldrar, gemensamt handikapp/sjukdom, specifika hobbygemenskaper, yrkesgemenskaper etc) d√§r m√§nniskor med samma intressen samlas f√∂r att tillsammans utbyta erfarenheter och s√∂ka gemenskap. Som ytterligare exempel kan n√§mnas n√§tgemenskaper f√∂r pension√§rer av typ ‚ÄĚSeniornet‚ÄĚ.

Vi bjuder allts√• in folkbildningens organisationer att s√∂ka medel f√∂r att pr√∂va pedagogisk/organisatorisk samverkan med olika typer av framf√∂r allt ickekommersiella ‚ÄĚvuxencommunities‚ÄĚ. Det kan d√• handla om att

¬∑       gemensamt utveckla och genomf√∂ra kurser/cirklar i deras egen n√§tmilj√∂
¬∑       gemensamt utveckla och erbjuda kurser/cirklar i existerande folkbildningsmilj√∂
¬∑       tillsammans med existerande n√§tgemenskaper utveckla gemenskapen till en l√§rgemenskaper
        av ny typ utifr√•n en folkbildningspedagogisk grund
¬∑       tillsammans med intresserad intresseorganisation utan n√§terfarenhet gemensamt utveckla
        l√§rgemenskap/er p√• n√§tet
¬∑       etablera en f√∂rnyande samverkan mellan existerande n√§tgemenskaper och existerande
        folkbildningsn√§tverk.

Ett begränsat antal ansökningar med unika, intressanta och nyskapande försök inom detta område kommer att väljas ut och varje utvalt försök får en schablonsumma om 50.000 kr.

Försöksperioden startar den 20/11 -06 och skall vara avslutat den 20/5 -07 Försöket skall slutrapporteras till CFL senast den 15/6 2007. Vidare förutsätts att försöksverksamheten nära samarbetar med den mentor som CFL utser för detta område De erfarenheter försöksverksamheten genererar lyfts sedan in i den kunskap som redan samlats ihop på annat sätt och vårt mål är att det under 2007 skall resultera i spridningsmaterial både i digital och i tryckt form.

Ans√∂kan, som skall inneh√•lla uppgifter om s√∂kande organisation, projektledare/kontaktperson, beskrivning av f√∂rs√∂k med syfte, tids/arbetsplan och m√•l, skall i digital form vara Ingemar.svensson@cfl.se tillhanda senast torsdagen den 16/11 2007 och m√§rkas ‚ÄĚSamverkan n√§tgemenskaper‚ÄĚ. Besked om tilldelning av utvecklingsmedel meddelas m√•ndagen den 20/11 2006.

Frågor om den ovan beskrivna försöksverksamheten kan ställas till:

Ingemar Svensson, CFL
0702‚Äď254555

eller till:

Keith BryantKeith Bryant, CFL
0611‚Äď557979
0706‚Äď034254

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB