Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Budgetpropositionen: Folkbildningen +391 mkr
Publicerad: 2006-10-16
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-10-16
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Anslaget till folkbildningen föreslås höjas med 391 miljoner kronor netto för 2007
------------------------------

Regeringen presenterade idag sin budgetproposition för 2007.
Bidraget till folkbildningen föreslås höjas med 490 miljoner kronor.
Stödet till SISU idrottsutbildarna avskiljs från folkbildningsanslaget och uppgår till 140 miljoner kronor.
En pris och löneuppräkning sker med ca 41 miljoner kronor.
Detta ger en nettoökning av anslaget med ca 391 miljoner kronor.

Länk till propositionen avseende folkbildningsanslaget, 8 Politikområde 25 Utbildningspolitik under utgiftsområde 17, sid 143

FBR info återkommer med mer information om budgetpropositionens innehåll.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB