Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Rekryteringsbidraget avvecklas januari 2007
Publicerad: 2006-11-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-11-08
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Rättvisare villkor för vuxenstuderande
------------------------------

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

Pressmeddelande
7 november 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Rättvisare villkor för vuxenstuderande

Regeringen föreslår i en proposition som idag lämnats till riksdagen att rekryteringsbidraget för vuxenstuderande avvecklas från och med den 1 januari 2007.

Förslaget syftar till att villkoren för studiefinansiering för vuxna på olika utbildningsnivåer ska bli mer likvärdiga och enhetliga.

- Regeringen strävar efter ett samordnat och sammanhållet studiestödssystem. Alla vuxenstuderande ska omfattas av det reguljära studiemedelssystemet, säger utbildningsminister Lars Leijonborg i en kommentar.

Inom studiemedelssystemet kan studerande på grundskole-eller gymnasienivå få ett bidrag som utgör cirka 80 procent av totalbeloppet. Totalbeloppet i studiemedlen, som höjdes med 300 kronor under 2006, är högre än rekryteringsbidraget.

Regeringens proposition innehåller också en övergångsbestämmelse med innebörden att studerande som redan beviljats rekryteringsbidrag ska få behålla sitt bidrag fram till och med den 31 december 2007.


Kontakt:
Johan Britz
Presschef hos Lars Leijonborg
08-405 16 33
070-772 74 47

Linda Norman Torvang
Departementssekr.
08-405 27 32

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB