Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Inga Ungdomsplatser-AMS 2007
Publicerad: 2006-11-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-11-20
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Negativt besked från regeringen
------------------------------

Arbetsmarknadsenheten vid Näringsdepartementet har muntligen meddelat Folkbildningsrådet att de inte har för avsikt att ge fortsatt stöd till AMS för verksamheten Ungdomsplatser-AMS på folkhögskolor under 2007.

Anledningen är att en ny jobb- och utvecklingsgaranti för ungdomar planeras införas. Tills utredningen och propositionen är klar påbörjas inga nya Ungdomsplatser-AMS. Departementet vill också invänta utvärderingen som Statskontoret just nu genomför av bland annat ungdomsplatserna.

Ungdomsplatser-AMS har funnits på folkhögskolorna sedan september 2005. Det finns många goda exempel från denna verksamhet – en del av dem lyftes fram på de båda SAGA-konferenserna i Stockholm och Malmö i oktober.

I den politik kring arbetsmarknadsutbildning som nu växer fram genom den nya regeringen kommer arbetsförmedlingarna att lokalt uppmanas använda sig av flera aktörer. Folkhögskolorna har därför möjlighet till ett fortsatt lokalt samarbetet genom att upprätthålla sina goda kontakter med arbetsförmedlingarna och ta tillvara på de erfarenheter de skaffat sig från arbetet med Ungdomsplatser-AMS.

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB