Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagen:Fråga om vuxnas lärande
Publicerad: 2006-11-30
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-11-30
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Hallengren frågar Björklund om samordning av vuxnas lärande
------------------------------

Skriftlig fråga 2006/07:247
den 30 november
Fråga
2006/07:247 Vuxenutbildning
av Lena Hallengren (s)
till statsrådet Jan Björklund (fp)
Utgångspunkten har i Sverige alltid varit att utbildning och fortbildning gynnar både samhället och dess medborgare. För Sverige som kunskapsnation och dess förhållande till tillväxt och utveckling har bland annat möjligheten att vidareutbilda sig i vuxen ålder varit avgörande. Alla ska ha tillgång till livslångt lärande.
Men i regeringens budgetproposition syns inga som helst ambitioner för vuxnas lärande. Man slopar rekryteringsbidraget, minskar stödet och riktar inte längre några resurser till vuxenutbildningen. Vad gäller myndighetssamordning är regeringens resonemang oklart. Dels säger sig regeringen vilja effektivisera genom att lägga ned ett antal myndigheter, till exempel arbetslivsinstitutet och integrationsverket, utan närmare utredningar. Samtidigt avvisas den utredning som regeringens utredare Björn Mårtensson presenterade i februari 2006. Den visar hur myndigheter inom området vuxnas lärande - såsom KY-myndigheten, CFL, delar av MSU och Skolverket - skulle kunna samordnas för att göra området mer effektivt och slagkraftigt. Utredningen har varit på remiss, och en organisationskommitté skulle kunna utses omgående – men regeringen säger nej.
Utan samordnande myndigheter och resurser specifikt riktade till vuxnas lärande försvåras möjligheten för människor att ta igen förlorade kunskaper, misslyckad skolgång, eller viljan att byta yrkesbana.
Jag vill därför fråga statsrådet Jan Björlund vilka åtgärder han ämnar vidta för att lyfta och bättre samordna området vuxnas lärande.
(Frågor som kommer in senast fredag klockan 10 ska besvaras senast följande onsdag klockan 12.)

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB