Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsfråga: Sidas infomedel
Publicerad: 2006-12-06
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-12-06
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Enskilda organisationers opinionsarbete i Sverige
------------------------------
Skriftlig fråga 2006/07:270
den 5 december
Fråga
2006/07:270 Enskilda organisationers opinionsarbete i Sverige
av Veronica Palm (s)
till statsrådet Gunilla Carlsson (m)
En del av folkrörelseanslaget som Sida förmedlar till svenska enskilda organisationer innebär ett stöd till svenska enskilda organisationers opinions- och informationsarbete i Sverige. Syftet med stödet är att fler människor i Sverige ska få kunskap om och engagera sig i frågor som rör global rättvisa.
De enskilda organisationernas folkbildningsarbete är centralt för att öka kunskapen om frågor som rör global utveckling och för att upprätthålla en stark biståndsvilja i Sverige.
Organisationernas deltagande i samtalet om den svenska utvecklingspolitiken är av central betydelse, inte minst för att stärka ett demokratiskt samhälle med en levande debatt. En aktiv dialog mellan staten och det civila samhället är viktig för att skapa en bred förankring av PGU. Insyn och deltagande från det civila samhället organisationer är en förutsättning för denna förankring. Detta utgör en central del av skapandet av en demokratisk värdegrund i samhället.
De enskilda organisationerna är av olika karaktär, de har sin hemvist i ett brett spektrum av ideologiska inriktningar och de har kontakter med folkrörelser världen över. De har en central roll i att främja solidariska värderingar, att agera kritiska granskare av förd politik, vara opinionsbildare, folkbildare, inspiratör och förmedlare av engagemang.
Med anledning av detta vill jag fråga vad biståndsministern avser att göra för att säkerställa och förbättra det så viktiga informations- och opinionsarbete de enskilda organisationerna bedriver?
Inkom: 2006-12-05

(Frågor som kommer in senast fredag klockan 10 ska besvaras senast följande onsdag klockan 12.)
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB