Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Svar riksdagsfråga: Fråga om vuxnas lärande
Publicerad: 2006-12-08
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-12-08
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Björklund svarar Hallengren om samordning av vuxnas lärande
------------------------------
Svar på skriftlig fråga 2006/07:247
den 6 december
Svar på fråga
2006/07:247 Vuxenutbildning
Statsrådet Jan Björklund
Lena Hallengren har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att lyfta och bättre samordna området vuxnas lärande.
Vuxenutbildningen är en viktig samhällelig insats och en av flera förutsättningar för att den enskilde ska kunna delta i ett livslångt lärande. Den ger alla en chans att komplettera sina kunskaper, till exempel med sikte på arbetslivet eller för vidare studier.
Min utgångspunkt är att kommunernas vuxenutbildning, det vill säga komvux, särvux och sfi, är en del av det offentliga skolväsendet. Regeringen har därför i budgetpropositionen för 2007 (prop. 2006/07:1) avvisat tanken på en särskild vuxenutbildningsmyndighet.
En klar, tydlig och effektiv myndighetsstruktur inom skol- och utbildningsområdet är en viktig förutsättning för en god måluppfyllelse och en god resursanvändning. Jag har därför för avsikt att föreslå regeringen att besluta om en översyn av myndighetsstrukturen inom utbildningsväsendet avseende de delar som ligger utanför högskolan.
Inkom: 2006-11-30
Besvarad: 2006-12-06


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB