Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Interpellationsdebatt: folkbildningens framtid
Publicerad: 2006-12-13
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-12-12
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Positiva besked om folkbildningen
------------------------------
Med anledning av en interpellation av Thomas Strand (s) om folkbildningens framtid hölls en debatt i riksdagen idag mellan honom och Jan Björklund, ansvarig minister.

Björklund framhöll folkbildningens betydelsefulla roll, både för individen som deltar och för samhället.
Regeringen har lagt ett förslag att höja anslaget till folkbildningen med 500 miljoner kronor för 2007.
Han gav besked om att regeringen har för avsikt att fortsatt ge resurser till folkbildningen på den nivå som presenterats i budgetpropositionen för de kommande tre åren. Det finns en bred samstämmighet inom regeringen om detta.
Vidare klargjorde han att regeringen inte har för avsikt att genomföra särskilda överläggningar med kommuner och landsting om nivån på deras stöd till folkbildningen. Det är inte en angelägenhet för regeringen.
Regeringen kommer även att återkomma om folkhögskolornas rätt att bedriva sfi-undervisning. Frågan bereds för tillfället på departementet.

Du kommer att kunna läsa protokollet här

------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB