Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Landsbygdskommittén: mötesplatser för lärande viktiga
Publicerad: 2006-12-13
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-12-13
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Lokalt perspektiv på demokrati för landsbygdsutveckling
------------------------------

Den parlamentariskt sammansatta Landsbygdskommittén har lämnat sitt slutbetänkande till regeringen.
Kommittén anser att mötesplatser för lärande och utveckling är viktiga och efterlyser analyser och strategier för dessa behov.
Kommittén är enig i den strategi för landsbygdsutveckling som man föreslår. Här ingår att verka för ett lokalt perspektiv på demokrari, ansvar och roller. Det finns en sektorisering och specialisering som försvårar ett helhetsperspektiv på viktiga samhällsfrågor.
 - Vi ställer kravet att staten samordnar sin politik, att regionerna stärker landsbygdsdimensionen i sin planering och att kommunerna ger förutsättningar och inflytande för lokala utvecklingsgrupper, säger Karl-Erik Nilsson (s), kommitténs ordförande.

Kommittén har utöver slutbetänkandet även tagit fram delrapporter med bl a lokala exempel på utvecklingsarbete på landsbygden och erfarenheter från våra nordiska grannländer.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB