Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsbeslut om folkbildningsanslaget 2007
Publicerad: 2006-12-14
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-12-14
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagen godkände regeringens anslagsökning
------------------------------

Under onsdagen debatterades regeringens förslag på ökade anslag till folkbildningen samt motioner med beröring på ökningen.
Regeringens förslag antogs och alla motioner avslogs. Det innebär att anslaget uppgår till 3 079 miljoner kronor för 2007.
Återstående motioner inom folkbildningens område, vilka lämnades under den allmänna motionstiden, kommer att behandlas under våren eller under nästa riksdagsår.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth deltog i debatten och lugnade kritiker genom att säga att moderaterna ställer sig lojala till alliansens folkbildningpolitik. Moderaterna kommer inte att kräva nerskärningar av anslaget som man gjort tidigare år. Inga större förändringar kommer att ske framöver.

Du kommer att kunna se debatten här
------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB