Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


1000 vägar till kunskap vecka 14
Publicerad: 2006-01-20

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
nyhetsbrev_4-05.pdf 439Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2006-01-20
Information frÃ¥n Ingrid Brundin tel. 08-412 48 14  
------------------------------
1000 vägar till kunskap vecka 14
------------------------------
Årets vuxenutbildningskampanj "1000 vägar till kunskap" går av stapeln vecka 14, dvs 3-8 april. Planeringstiden är kort, men vi hoppas ändå att många folkhögskolor och studieförbund engagerar sig på olika sätt under denna vecka. I en del fall kan kanske folkhögskolans Öppet Hus-aktiviteter samordnas med kampanjveckan. Målet är liksom tidigare att nå korttidsutbildade och andra som i en omställningssituation nu eller i framtiden har behov av nya kunskaper.

Under Ã¥ren som ”kunskapsveckan” och kampanjen ”1000 vägar till kunskap” genomförts har insatserna haft olika fokus, frÃ¥n mer informativa insatser om studier i allmänhet till mer specifika som validering, flexibelt lärande, regional utveckling. Årets kampanjtema är att lÃ¥ta kulturen vara en inspirationskälla till utbildning.  

Basstrukturen för kampanjen kommer att finnas kvar med projektgrupp, referensgrupp (i vilken bl a Folkbildningsrådet ingår), lokala samordnare, radio- och tv-program, text-tv, nyhetsbrev och kampanjmaterial, i år bl a i form av en kulturell verktygslåda.

En utvärdering av förra årets kampanj finns presenterad i Nyhetsbrev nr 4/2005 som här bifogas som fil.

För mer information om 1000 vägar till kunskap, gå in på kampanjens webbsida
www.ur.se/1000vagartillkunskap. Här finns också en lista över vilka lokala samordnare som arbetar med kampanjen i din kommun.
------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB