Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFLs projektmedel 2006
Publicerad: 2006-01-24

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFL produktion digitala stmtrl.pdf 49Kb
CFL Inbjudan N√§tverk.pdf 66Kb
CFL Anv√§ndning digitala stmtrl.pdf 31Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-01-24
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
CFLs projektmedel för folkbildningen 2006
------------------------------

2006 års utvecklingsmedel för folkbildningen från CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) stödjer projektverksamhet inom följande tre områden:

Projekten ska syfta till att etablera eller vidareutveckla nätverk för stöd, utveckling och erfarenhetsspridning av flexibelt lärande inom folkbildning. Nätverken kan vara lokala, regionala eller nationella.
Ansökan skall vara lämnad senast 29 mars.
Informations- och inspirationsträffar
Under februari är du välkommen till våra informationsträffar där du får veta mer om utvecklingsmedel 2006. Förutom information om CFL:s projektverksamhet berättar tidigare projekt om erfarenheter av att bygga och arbeta i nätverk.
√Ėrebro 7/2, Bor√•s 8/2, √Ėstersund 14/2, Bolln√§s 15/2, H√§ssleholm 16/2, Pite√• 21/2
Information och anm√§lan: se CFL:s hemsida www.cfl.se 

2. Att använda digitala studiematerial/lärresurser
Projekten ska syfta till att stimulera användning av digitala studiematerial i folkbildningsmiljöer. Användningen av det befintliga digitala studiematerialet eller lärresursen ska dokumenteras med avseende på pedagogisk idé och hur det faktiska användandet har genomförts under projekttiden.
Ansökan skall vara lämnad senast 5 april.
Underlag för ansökan finns tillgängligt från 1 februari på www.cfl.se

3. Att skapa digitala studiematerial/lärresurser
Projekten ska syfta till att stimulera framtagandet av enkla multimediala produktioner för olika studiesituationer som passar folkbildningens pedagogiska syn och arbetssätt. Till produktionerna ska finnas en metodbeskrivning på hur materialet är tänkt att användas och fungera för en specifik målgrupp och lärmiljö.
Ansökan skall vara lämnad senast 5 april.
Underlag för ansökan finns tillgängligt från 1 februari på www.cfl.se

Informations- och inspirationsträffar
Folkbildningsrådet och CFL hälsar Dig välkommen till träffar med presentation av färdiga digitala studiematerial som har producerats av folkbildare inom pågående projektet Digitala studiematerial. Vid träffarna får du också mer information om CFL:s projektverksamhet. Mer information om projektet Digitala studiematerial hittar du på Folkbildningsnätets Resurssidor eller på www.resurs.folkbildning.net/ds.
Luleå 20/2, Helsingborg 1/3, Göteborg 2/3, Linköping 8/3.
Eventuellt planeras fler träffar senare i mars.
Anmälan skickas till lars-goran.karlsson@folkbildning.net

Mer information
Frågor om utvecklingsmedel besvaras av:
Birgitta Callerud, 0451-38 13 57, 070-603 42 42

Eva Johansson, 011-24 04 92


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB