Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Rekryteringsbidrag: Ger fortsatta studier
Publicerad: 2006-02-01
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-02-01
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Fyra av tio som fått rekryteringsbidrag fortsätter att studera
------------------------------
Fyra av tio som studerat med rekryteringsbidrag forts√§tter studera med studiest√∂d efter tiden med rekryteringsbidrag. Det visar en rapport som CSN l√§mnar till regeringen i dagarna. Rekryteringsbidraget som funnits sedan 2003 har ocks√• g√•tt till folkh√∂gskolestuderande med kort formell utbildning. Av de 51 000 personer som omfattas av unders√∂kningen har knappt 9% studerat vid folkh√∂gskola d.v.s. mer √§n 4 500 deltagare. Rapporten s√§rskiljer dock inte studieform s√• det g√•r inte att utl√§sa hur m√•nga av de som studerat p√• folkh√∂gskola som har fortsatt studera. Rapporten kommer att publiceras p√• CSN:s webbplats n√§rmaste dagarna. www.csn.se  
Se vidare pressmeddelande nedan.


CSN 2006-01-31
PRESSMEDDELANDE

Många fortsätter studera efter rekryteringsbidraget
Fyra av tio som studerat med rekryteringsbidrag fortsätter studera med
studiestöd efter tiden med rekryteringsbidrag. Det visar en rapport som
CSN lämnar till regeringen i dagarna.
CSN redovisar sina erfarenheter av de första åren med rekryteringsbidrag, ett
studiestöd som infördes den 1 januari 2003 med syfte att människor med låg
utbildning och svag anknytning till arbetsmarknaden ska börja studera. Hittills har
drygt 51 000 personer fått rekryteringsbidrag.
‚Äď Vi bed√∂mer att det √§r ett relativt gott utfall eftersom 40 procent av de
studerande med rekryteringsbidrag har fortsatt sina studier, säger Monica
Lindquist, enhetschef på CSN.
Ansvaret för rekryteringsbidraget delas mellan kommunerna och CSN. De
studerande väljs ut av kommunerna och CSN fattar därefter ett slutgiltigt beslut
och sköter utbetalningarna. För den gemensamma administrationen finns ett
särskilt handläggningssystem för handläggarna på kommunerna.
‚Äď CSN:s erfarenheter √§r att den nuvarande ansvarsf√∂rdelningen √§r effektiv och
gagnar målen för rekryteringsbidraget, säger Monica Lindquist.
Under perioden den 1 juli 2004 till den 31 december 2005 kunde
rekryteringsbidraget även sökas av anställda inom kommun och landsting för att
kombinera studier med arbete, så kallad kombinationsutbildning. De studerande
valdes ut av arbetsgivaren. I rapporten konstaterar CSN att denna
utbildningssatsning inte nått de utsatta målen. Endast 53,5 miljoner kronor av
budgeterade 207,8 miljoner kronor nyttjades för rekryteringsbidrag för
kombinationsutbildning. 2 421 studerande fick detta stöd under perioden.
CSN tror att en anledning till det låga utnyttjandet var kommuner och landsting
fick alltför kort tid på sig att informera och rekrytera anställda om denna
möjlighet.
Mer information:
Enhetschef Monica Lindquist 060-14 63 91
Presschef Magnus Forss 060-18 62 19 alt. 070-567 41 27


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB