Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Utredning: Ny myndighet vuxnas lärande
Publicerad: 2006-02-03

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
ny mynd vux utv medel 051024.pdf 17Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-02-03
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
CFL:s utvecklingsmedel till folkbildningen följer med till den nya myndigheten
------------------------------
Utredaren Björn Mårtensson överlämnade idag en delrapport om sin syn på ny myndighetsstruktur för vuxnas lärande. (Se pressmeddelande nedan).

Folkbildningsrådet har genom uppvaktningar och brev till utredaren framfört folkbildningens gemensamma synpunkt (bilaga). De statliga utvecklingsmedel för flexibelt lärande som idag hanteras av CFL ska hanteras av Folkbildningsrådet och bör ej hanteras av en annan myndighet. Utredaren har inte visat gehör för folkbildningens synpunkter. (s 24 i förslaget)

Andra frågeställningar kring folkbildningen lämnar utredaren därhän med hänvisning till den kommande folkbildningspropositionen (lämnas 22mars). Utredaren konstaterar dock, vilket Folkbildningsrådet även framfört, att det kommer att finnas stora behov av samråd och samverkan mellan folkbildningen och den nya myndigheten inom flera områden.


Pressmeddelande
3 februari 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet
Vuxnas lärandeutredning U 2005:04

Delrapport om ny myndighetsstruktur för vuxnas lärande överlämnad till Lena Hallengren

Den 13 april lämnar utredare Björn Mårtensson från Vuxnas lärandeutredning över sitt slutbetänkande. Idag lämnades en delrapport till ministern för vuxnas lärande Lena Hallengren.

Förslaget innebär att en ny central myndighet för vuxnas lärande bildas. Till den nya myndigheten förs all verksamhet som bedrivs i Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning samt all verksamhet i Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, förutom den utbildning de har i egen regi, vilken föreslås ska avvecklas.

Till den nya myndigheten förs de arbetsuppgifter kopplade till vuxnas lärande som idag utförs av Statens skolverk och Myndigheten för skolutveckling. Det gäller exempelvis ansvarsområdena utbildningsinspektion, styrmedel och finansiella styrmedel, nationell uppföljning, nationell utvärdering samt utvecklingsstöd.

Förslaget innebär även att CFL:s värdskap för Valideringsdelegationen upphör 1 juli 2007 och därefter flyttas över till den nya myndigheten. När Valideringsdelegationens uppdrag upphör den 31 december 2007 övergår kvarvarande uppgifter till den nya myndigheten.

En särskild delegation föreslås med ansvar för att besluta om en årlig plan för utvärdering av verksamhetsområdet och utbildningsformerna.

Den nya myndigheten föreslås lokaliseras till tre orter, Norrköping, Härnösand och Hässleholm. Merparten av den personal som berörs av förslaget finns idag på dessa tre orter, även om de arbetsuppgifter som berörs utförs på elva orter. Myndighetens ledning ska enligt förslaget lokaliseras till Härnösand.

Utredningen fortsätter nu sitt arbete och avvaktar med frågor rörande författningsändringar, finansierings- och dimensioneringsfrågor och samverkan med övriga aktörer till slutbetänkandet presenteras den 13 april.

Kontakt:
Björn Mårtensson
särskild utredare
08-405 14 60
0703-98 62 82

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB