Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Rapport - fler högskoleplatser behövs
Publicerad: 2006-02-06
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-02-06
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Demografiutvecklingen ställer stora krav på antalet högskoleplatser
------------------------------
Pressmeddelande
4 februari 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Växande elevkullar ger stora krav på högskoleplatser
Regeringen har idag publicerat en rapport om demografiutvecklingen och övergången till högskolan. Huvudslutsatsen i rapporten är att den kraftiga ökningen av antalet 20-åringar ställer stora krav på antalet högskoleplatser.
Rapporten visar bland annat att gruppen ungdomar i åldern 19 - 25 år växer med 150 000 personer fram till 2013. Om inte högskolan byggs ut under samma tid så kommer bara 37 - 38 procent av dem som är födda 1990 kunna gå vidare till högskolan. Detta ska jämföras med årskullen som är 1980 där runt 46 procent kan gå vidare.
- Vem kan försvara att eleverna födda 1990 ska få kraftigt sämre framtidschanser än deras äldre kamrater, frågar utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.
- Antalet högskoleplatser är en rättvisefråga mellan generationer. Dessa elever och deras föräldrar har under hela sin uppväxt känt av att de är en stor årskull och kommer säkert att reagera mycket kraftigt på detta.
- Sverige skulle stå helt isolerat internationellt med en medveten politik som kraftigt minskar möjligheterna till högre studier.


Den demografiska utvecklingen och övergången till högskolan
U06.001
4 februari 2006
Utbildnings- och kulturdepartementet

Inledning

H√∂gskolan har sedan 1990-talets b√∂rjan byggts ut samtidigt som kullarna i de √•ldrar d√§r flest b√∂rjar i h√∂gskolan varit minskande. Parallellt med det har antalet hel√•rsstudenter √•r 2004 f√∂r f√∂rsta g√•ngen passerat 300 000 - i stort sett en f√∂rdubbling p√• 15 √•r. √Ėverg√•ngsfrekvensen till h√∂gskolan har i och med detta ocks√• √∂kat p√•tagligt.

Den demografiska utvecklingen de närmaste åren innebär att årskullarna i åldern 19-25 år förväntas öka betydligt. Kullarnas storlek tillsammans med antalet platser i högskolan, arbetsmarknadsutvecklingen, sökintresset och den åldersmässiga sammansättningen av nybörjargruppen hör till de faktorer som avgör hur övergångsfrekvensen till högskolan kommer att utvecklas.

I denna skrift redovisas uppgifter om demografi och övergång till högskolan med sikte på de närmaste 5-10 åren. Först redovisas utvecklingen hittills med utgångspunkt i regeringens långsiktiga 50-procentsmål och olika sätt att mäta andelen högskolenybörjare. Därefter visas utvecklingen av nybörjare i ungdomskullarna och sökandemönster till högskolan. Vissa data ges också om utvecklingen av akademikernas arbetsmarknad. Därefter redovisas utvecklingen framåt; hur de aktuella årskullarna förändras fram till 2015. På grundval av dessa data redovisas ett par olika sätt att beräkna konsekvenserna av ökade kullar på utvecklingen av andelen högskolenybörjare. En framskrivning av övergångsfrekvenser (övergångskvoter) görs till 2010.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB