Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkhögskolor kunna ge sfi-undervisning
Publicerad: 2006-02-10
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-02-10
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Utbildningsutskottet vill att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare
------------------------------
Riksdagen
Pressmeddelande
TORSDAG 9 FEBRUARI 2006
Folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare
Utbildningsutskottet vill att folkhögskolorna ska kunna undervisa i svenska för invandrare (sfi). Utskottet vill därför att regeringen tar fram nya regler som gör det möjligt.
Alla partier i utbildningsutskottet, förutom Socialdemokraterna, ställer sig bakom förslaget. Partierna anser att folkhögskolornas form och pedagogik kan vara ett bra alternativ till dagens svenskundervisning för invandrare. De konstaterar också att folkhögskolorna har lång erfarenhet av kurser med invandrare.
Socialdemokraterna säger nej till förslaget
Socialdemokraterna säger nej till utskottets förslag. Partiet pekar på att kommunen, som är huvudman för sfi, redan enligt dagens regler kan ge till exempel folkhögskolor i uppdrag att bedriva sfi-undervisning.
För mer information: Ring Anna Aspegren, föredragande i utbildningsutskottet, på telefon 08-786 42 44.
Planerad dag för debatt och beslut: Torsdagen den 16 mars. Debatten sänds via webb-tv.
Dokument: Utbildningsutskottets betänkande 2005/06:UbU8 Vuxenutbildning
Magnus Korkala
Informationsenheten, tfn 08-786 40 79, 020-349 000


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB