Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


EU:s vitbok om kommunikationspolitik
Publicerad: 2006-03-01
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-3-01
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
√Ėppen remiss inom hela EU
Ingen särskild remiss i Sverige
------------------------------
EU-kommissionen inbjuder till samråd om deras vitbok rörande EU:s kommunikationspolitik. Se pressmeddelande nedan samt länk till webbplats för mer information.
Enligt uppgift från statsrådsberedningen kommer de inte att genomföra någon särskild remissrunda bland myndigheter, kommuner eller civilsamhällets organisationer i Sverige.
Länk till vitboken på svenska


Pressmeddelande
Bryssel den 1 februari 2006
Kommissionens vitbok om EU:s kommunikationspolitik ‚Äď startskott f√∂r en f√∂rnyad debatt med medborgarna
Europeiska kommissionen har idag antagit sin vitbok om EU:s kommunikationspolitik. Kommissionens vice ordf√∂rande Margot Wallstr√∂m introducerade vitboken: ‚ÄĚKommunikation √§r f√∂rst och fr√§mst en fr√•ga om demokrati: medborgarna har r√§tt att veta vad EU g√∂r och st√•r f√∂r, och att vara delaktiga i EU-arbetet. Kommunikationen i EU-fr√•gor f√•r inte bli en angel√§genhet bara f√∂r ‚ÄôBryssel‚Äô, utan m√•ste bli ett gemensamt m√•l f√∂r medlemsstaterna och EU:s institutioner. Europeiska unionen har utvecklats och mognat som politiskt projekt, men har √§nnu inte fullt ut lyckats vinna medborgarnas f√∂rtroende och engagemang. Utmaningarna √§r allts√• m√•nga, och behovet av en effektiv kommunikationspolitik f√∂r EU stort ‚Äď syftet med den vitbok som presenteras idag √§r att l√§gga grunden f√∂r en s√•dan politik.‚ÄĚ
Vitboken följer på den handlingsplan för kommunikation som kommissionen antog i juli 2005. I handlingsplanen redogjorde kommissionen för planerna på att reformera sin egen kommunikationspolitik, och därmed komma närmare medborgarna och bättre kunna besvara frågor som är angelägna för dem.
Huvudsyftet med vitboken är att mobilisera de viktigaste aktörerna, främst EU:s institutioner och organ, medlemsstaterna, lokala och regionala myndigheter, politiska partier, föreningar och sammanslutningar m.fl.. Att öka medvetenheten om huvudfrågorna och skapa ett bestående engagemang blir nyckelfrågor i detta arbete.
I vitboken identifieras fem huvudfrågor, som åtgärderna bör fokuseras på:
¬∑       Att skapa gemensamma principer f√∂r kommunikation om EU-fr√•gor.
¬∑       Att ge medborgarna redskap f√∂r √∂kat inflytande.
¬∑       Att arbeta med media och ny teknik.
¬∑       Att b√§ttre k√§nna av opinionsstr√∂mningar.
¬∑       Att g√∂ra jobbet tillsammans.
Samrådet om vitbokens innehåll kommer att pågå i sex månader. Därefter kommer kommissionen att kommentera de synpunkter som kommit in under samrådet och arbeta med de närmast berörda aktörerna för att konkretisera åtgärderna inom varje område.
Kommentarer från enskilda medborgare, myndigheter och organisationer kan skickas till en särskild webbplats som inrättats för ändamålet (tillgänglig på flera språk):

----------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB