Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsrådets Budgetunderlag 2007
Publicerad: 2006-03-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-03-15
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Budgetunderlag 2007-2009
------------------------------

Riksdagen har gett Folkbildningsrådet i uppdrag av att varje år lämna ett budgetunderlag till regeringen inför dess arbete med budgetpropositionen.

Den 21 mars kommer regeringen att lämna sin folkbildningsproposition till riksdagen. Människors behov av bildning, livslångt lärande och kultur bör fortsatt ställas i centrum. Folkbildningen är ett väl fungerande instrument för att möta flera delar av detta behov, både i Sverige och internationellt. Folkhögskolorna och studieförbunden vill bidra med sin pedagogik och arbetsmetoder för att utveckla och befästa demokratin i Sverige, inom EU och i andra länder. Folkbildningens Framsyn visar hur folkbildningen vill fylla sin roll, bland annat som en arena för det fria kunskapssökandet, understödjare av nya demokratiska strukturer samt för att minska utbildningsklyftorna i samhället.

För att det ska vara möjligt för folkbildningen att fortsätta uppfylla den viktiga roll som den spelar för den demokratiska utvecklingen i Sverige, måste folkbildningsanslaget förstärkas.

Budgetunderlaget lämnades till regeringen den 1 mars och den tryckta versionen skickas nu till bl.a. riksdagen, studieförbund, folkhögskolor och andra inom folkbildningen.

Länk till Folkbildningsrådets Budgetunderlag 2007-2009

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB