Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsrådets årsredovisning 2005
Publicerad: 2006-03-15
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-03-15
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningsrådets årsredovisning med verksamhetsberättelse 2005
------------------------------
Folkbildningen, genom studieförbunden och folkhögskolorna, uppvisar fortsatt en imponerande verksamhet med stor variation i verksamhetsformer och innehåll. Redovisningen visar att en stor del av befolkningen på något sätt deltar i folkbildningsaktiviteter under ett år.
De nio studieförbunden arrangerade drygt 292 000 studiecirklar med 2,3 miljoner deltagare samt drygt 237 000 kulturprogram med mer än 15 miljoner deltagare. Deltagarundersökningen 2004 visar att 20 procent av deltagarna gick i en studiecirkel för första gången. Konst, musik och media är de dominerande ämnena i cirkelverksamheten. Inom kulturprogrammen är föreläsningar den mest förekommande verksamhetsformen.
Mer än 27 000 personer studerade på folkhögskolornas långa kurser. Kurser som ger kunskaper motsvarande grundskole- och gymnasiestudier utgör närmare 50 procent av de långa kurserna. Under året studerade ca 150 000 på de korta kurserna. Folkhögskolorna arrangerade närmare 2 800 kulturprogram med ca 240 000 deltagare.

Årsredovisningen lämnades till regeringen den 22 februari och den tryckta versionen skickas nu till bl.a. riksdagen, studieförbund, folkhögskolor och andra inom folkbildningen.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB