Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Pressmeddelande: Anslaget måste stärkas
Publicerad: 2006-03-22
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-03-21
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Regeringen bekräftar folkbildningens betydelsefulla roll för demokratins utveckling
Anslaget till folkbildningen måste stärkas väsentligt
------------------------------

Folkbildningsrådet
2006-03-21
Pressmeddelande
-------------------------------------
Regeringen bekräftar folkbildningens betydelsefulla roll för demokratins utveckling
Anslaget till folkbildningen måste stärkas väsentligt
----------------------------------
Regeringen presenterade idag sin proposition för den kommande folkbildningspolitiken.
I korthet innebär propositionen följande:
Att syftena med statens bidrag till folkbildningen ska vara att
· stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
· bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),
· bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,
· bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet
I stället för de prioriterade målgrupper som angavs i 1998 års beslut ska nu sju verksamhetsområden fastställas för folkbildningen. Folkbildningen ska själv identifiera målgrupper som är relevanta.
Behovet av ett systematiskt kvalitetsarbete betonas, liksom vikten av uppföljning, utvärdering och forskning.

- Regeringen visar ett stort förtroende för folkbildningens insatser och propositionen stärker folkbildningen att fortsätta och genomföra de insatser som presenteras i Folkbildningens Framsyn, säger, Anders Ljunggren, ordförande i folkbildningsrådet, bland annat insatser för att öka integrationen och jämställdhetsarbetet i Sverige.

- Det är en framtidsinriktad och insiktsfull proposition, säger Britten Månsson-Wallin, Folkbildningsrådets generalsekreterare, nu återstår det att se om man menar allvar med sina skrivningar. För att folkbildningen ska kunna motsvara förväntningarna som ställs krävs ett väsentligt ekonomiskt tillskott i vårpropositionen.

- Jag ser positivt på att regeringen pekar på betydelsen av kvalificerad uppföljning, utvärdering och forskning inom folkbildningens område, säger Anders Ljunggren, ordförande i folkbildningsrådet. Det är nödvändigt för folkbildningens utveckling att mer tyngd och resurser läggs till dessa områden.

Folkbildningspropositionen och Folkbildningsrådets budgetunderlag 2007-2009 samt Folkbildningens Framsyn kan läsas via Folkbildningsrådets webbplats www.folkbildning.se

Frågor besvaras av:
Anders Ljunggren, ordf√∂rande i Folkbildningsr√•det,  070-422 10 04
Britten Månsson-Wallin, generalsekreterare, 08-412 48 05, 070-595 38 18

Folkbildningsrådet har riksdagens och regeringens uppdrag att fördela statsbidragen till studieförbund och folkhögskolor. Verksamheter som syftar till att utjämna utbildningsklyftor och höja utbildningsnivån i samhället ska prioriteras.
Bes√∂k www.folkbildning.se f√∂r mer information om Folkbildningsr√•det.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB