Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningspropositionens behandling
Publicerad: 2006-03-22
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-03-22
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Vårpropositionen läggs den 18 april
Folkbildningspropositionen debatteras den 31 maj
------------------------------

Den fortsatta behandlingen av folkbildningspropositionen Lära, växa, förändra ser preliminärt ut som följer:

Fortsatta förhandlingar mellan regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet om ekonomiskt tillskott till folkbildningen. Presenteras om inte förr i vårpropositionen den 18 april klockan 10.00.

Folkbildningspropositionen och motioner lämnade under propositionens motionstid samt övriga relevanta motioner lämnade inom folkbildningens område, kommer att behandlas i kulturutskottets betänkande KrU14. Betänkandet beräknas behandlas i utskottet första gången den 20 april. Justeras av utskottet den 16 maj. Första bordläggning i kammaren sker den 26 maj följt av debatt och beslut den 31 maj. Eventuellt förskjuts dock debatt och beslut till kvällen den 1 juni beroende på det stora antalet andra debatter och beslut i riksdagen under denna period.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB