Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utredning: Kvinnor och män på maktpositioner
Publicerad: 2006-04-04

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
kommittedirektiv maktpos.pdf 132Kb

FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-04-04
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället
------------------------------

Regeringen har tillsatt en kommitté för att se över maktpositioner i det svenska samhället.
Kommittén leds av Anita Göransson, ekonomisk-historiker och professor i kvinnohistoria vid Göteborgs universitet.
Kartläggningen omfattar även folkbildningen.

Kommittédirektivet bifogas.

Sammanfattning av uppdraget
En utredare skall kartlägga och redovisa fördelningen av kvinnor och män på maktpositioner inom olika sektorer av samhället. Utredaren skall analysera och kommentera resultatet av kartläggningen av de olika sektorerna var för sig. Vidare skall utredaren analysera och kommentera den sammantagna bilden som kartläggningen visar av fördelningen av kvinnor och män på maktpositioner i Sverige.
Utredaren skall redovisa sitt arbete senast den 1 november 2006.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB