Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Folkbildningsanslaget +400 miljoner 2007
Publicerad: 2006-04-18
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-04-18
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Folkbildningen får 400 miljoner i påslag
------------------------------
Regeringen presenterade sin vårbudget idag. De föreslår en förstärkning av folkbildningsanslaget med 400 miljoner kronor från 2007.
Se text ur vårbudgeten nedan.
Folkbildningsrådet begärde i sitt budgetunderlag till regeringen en förstärkning på 450 miljoner kronor för 2007. Läs Folkbildningsrådets budgetunderlag

Ur vårpropositionen s.30
Bildning för alla
Folkbildningen är en kraft för demokrati, livslångt lärande och personlig utveckling. Folkhögskolornas kurser och studieförbundens studiecirklar erbjuder ett alternativ till det offentliga utbildningsväsendet. Den unika pedagogiken och den idémässiga grunden för verksamheten gör folkbildningen särskilt lämpad att ta sig an dem med kort utbildning. Folkbildningen har en kompensatorisk uppgift, att utjämna genom bildning. Regeringen föreslår att det statliga anslaget till folkbildning ska förstärkas med 400 miljoner kronor per år från och med 2007.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB