Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


60 miljoner till SAGA och ungdomplatser
Publicerad: 2006-04-21
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-04-21
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Ytterligare 60 miljoner till SAGA och Ungdomsplatser-AMS under 2006
------------------------------

Regeringen beslöt vid sitt sammanträde den 20 april att lÃ¥ta AMS omprioritera i sin verksamhet sÃ¥ att ytterligare 50 miljoner kronor tillförs för folkhögskoleutbildningar inom SAGA-anslaget och 10 miljoner till Ungdomsplatser-AMS under 2006.  Tidigare har regeringen beslutat om 210 miljoner för denna verksamhet under 2006.

Ökningen innebär att ytterligare ca 1000 långtidsarbetslösa äldre inom aktivitetsgarantin och arbetslösa ungdomar kan erbjudas folkhögskolestudier.

Under vecka 17 kommer Folkbildningsrådet att samla in uppgifter från folkhögskolorna om vilka kurser som planeras ihop med de lokala Arbetsförmedlingarna så att de nya medlen kan fördelas i maj, efter beslut i Folkbildningsrådets styrelse.
Regeringen berör frågan om framtida insatser för arbetslösa ungdomar i sin vårproposition. Regeringen skriver att folkhögskolorna har en pedagogik som lämpar sig väl för unga som står en bit från arbetsmarknaden och föreslår att de 500 nya utbildningsplatser som infördes 2005 för långtidsarbetslösa ungdomar förlängs till 2007.

Frågor besvaras av Gunnar Falkeby, 070-281 08 45

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB