Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Utvecklingsmedel till fhsk fördelade
Publicerad: 2006-04-26

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
Utveckm fhsk kvalitet2006.pdf 61Kb

FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR 2006-04-26
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Medel för gemensamt utvecklingsarbete vid folkhögskolor fördelade
------------------------------

Vid Folkbildningsrådets styrelsemöte den 20 april 2006 fördelades medel till nio gemensamma utvecklingsprojekt vid folkhögskolorna.

Av folkhögskolornas statsbidrag för 2006 har avsatts 2,5 miljoner kr till gemensamt utvecklingsarbete. Det tema som valts för Ã¥ret är  â€Att utveckla metoder för kvalitetsarbete”.
Sammanlagt 31 ansökningar har inkommit till ett sammanlagt belopp pÃ¥ 8 534 828 kr. Antalet skolor som stÃ¥r bakom ansökningarna varierar frÃ¥n 2 till 27. Sammanlagt 154 skolor finns med (nÃ¥gra skolor var med i flera ansökningar).  
Fördelningen framgår i bifogad tabell.

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÅDET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB