Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsfråga: korttidsstudiestöd till äldre
Publicerad: 2006-05-09
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-05-09
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsfråga om korttidsstudiestöd till äldre än 64 år
------------------------------
den 18 april
Fråga 2005/06:1426 av Birgitta Sellén (c) till statsrådet Lena Hallengren (s)
Korttidsstudiestöd till personer som är äldre än 65 år
Det finns ett korttidsstudiestöd som kan sökas hos Sisus och som kan utgå för deltagande i studiecirklar och folkhögskolekurser för studier i mindre omfattning.
Kurserna är i regel 1-3 veckor och syftet är att deltagarna ska öka kunskapen om det egna funktionshindret och förbättra möjligheterna att ta del i samhället som andra medborgare. Ett problem är att stödet gäller för åldersgruppen 18-64 år.
Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att ge personer som är äldre än 64 år möjlighet att få korttidsstudiestöd?

Lena Hallengren svar:
Staten kan inte bidra med studiestöd efter pensionsålder. En anledning till detta är att studiestöd är skattefritt och normalt inte lämnas till personer som för samma tid mottar någon annan form av samhällsstöd. Med en höjning av åldersgränsen för korttidsstudiestöd skulle stödet förlora sin karaktär som studiestöd. Läs hela svaret här

------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB