Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Riksdagsbehandling folkbildningsproposition
Publicerad: 2006-05-30

Bifogade filer fŲr nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
KrU14 folkb_propp_2006.pdf 1844Kb
FBR_sammanf_Folkbildningspropp_2006_060410.pdf 116Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-05-30
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagsbehandling av folkbildningspropositionen samt motioner sker 31 maj
------------------------------
Riksdagen behandlar imorgon, den 31 maj, propositionen Lära, växa, förändra Regeringens folkbildningsproposition (2005/06:192) samt motioner som väckts dels med anledning av propositionen, dels under allmänna motionstiden 2003, 2004 och 2005.

Det går att se debatten direkt via riksdagens webb TV
Det √§r dock fortfarande os√§kert n√§r debatten om folkbildningen √§ger rum. Riksdagen b√∂rjar arbetet klockan 9.00 och folkbildningen √§r √§rende nummer tre. En talarlista √∂ver morgondagens inl√§gg kommer att publiceras p√• riksdagen webb under tisdagseftermiddagen.  

En kort sammanfattning av propositionen gjord av Folkbildningsrådet bifogas.
Länk till utskottets betänkande finns nedan.
Utskottet tillstyrker regeringens förslag om statens syfte med statsbidraget till folkbildningen och om vissa verksamhetsområden som i särskilt hög grad utgör motiv för statens stöd.
De syften som avses är att folkbildningen ska stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin, bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen genom t.ex. politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete, bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället samt bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.
De sju verksamhetsområden som avses är 1) den gemensamma värdegrunden, 2) det mångkulturella samhällets utmaningar, 3) den demografiska utmaningen, 4) det livslånga lärandet, 5) kulturverksamhet, 6) personer med funktionshinder samt 7) folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.
Utskottet tillstyrker även regeringens förslag om statens utvärdering av folkbildningen.
Utskottet behandlar i betänkandet ett flertal motionsyrkanden. Yrkandena avser bl.a. förslag om att bevara folkbildningens särart, fördelningsprinciperna för statens stöd, folkbildningens betydelse för det livslånga lärandet, vikten av kvalitetsaspekter i hur det statliga stödet används, det gemensamma ansvaret för folkbildningen och det statliga stödet. Samtliga motionsyrkanden avslås.


Publicerat på riksdagens hemsida:
Debatt och beslut
Den framtida folkbildningen (KrU14)
Kulturutskottet föreslår att riksdagen säger ja till ett regeringsförslag om den framtida folkbildningen. Folkbildningen, som bedrivs av studieförbund och folkhögskolor, får varje år statliga bidrag. Enligt förslaget ska syftet med statsbidraget vara att, i nu nämnd ordning, bidra till att stärka demokratin och samhällsengagemanget, göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation, höja utbildningsnivån och bredda engagemanget för kulturen. Utöver dessa syften föreslås sju verksamhetsområden för folkbildningen. De ska användas som riktlinjer i stället för de tidigare målgrupperna arbetslösa, invandrare och rörelsehindrade, som riksdagen beslutade 1998. De innebär bland annat att demokratiska värden ska prägla folkbildningen, att människor med olika bakgrund ska mötas, att även nya generationer engageras och att det finns en möjlighet för vuxna till livslångt lärande. Folkbildningen ska också vara en lokal och regional drivkraft för den folkliga kulturen och vara öppen för personer med funktionshinder. Dessutom ska folkbildningen bidra till att öka insikten om vikten av förändrade värderingar och levnadsvanor. Enligt förslaget bör också verksamheten utvärderas oftare. På så sätt ska regeringen regelbundet kunna redovisa till riksdagen hur syftena med statsbidragen uppnåtts. Folkbildningsrådet föreslås kunna återkalla statsbidrag som använts på ett felaktigt sätt.
Proposition 2005/2006:192
‚ÄĘ Utskottsbet√§nkande 2005/06:KrU14
‚ÄĘ L√§s mer i Behandling och beslut


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB