Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Riksdagsbeslut om folkbildningen
Publicerad: 2006-05-31
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-05-31
Information frÃ¥n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Riksdagen antog folkbildningspropositionens förslag samt motion om att folkhögskolor ska kunna undervisa i sfi
------------------------------
Riksdagen kulturutskott debatterade idag folkbildningens framtid. Riksdagen antog regeringens folkbildningsproposition samt avslog alla motioner och reservationer med bäring på propositionen.

Debatten, som pågick i närmare två timmar, präglades av stor samstämmighet om folkbildningens stora betydelse för samhällets utveckling.
Bland frågor som debatterades kan nämnas ordningsföljden i statens syften med folkbildningen, hinder i den fysiska miljön som påverkar funktionshindrades möjligheter att delta inom folkbildningen, vikten av insatser för att öka människors kunskaper om den digitala tekniken, vikten av forskning, utvärdering och uppföljning inom folkbildningen, kommuner och landstings ansvar för finansieringen av folkbildningen, frågan om särskilt bidrag till SISU-idrottsutbildarna, vikten hög kvalitet inom verksamheten, vikten av livslångt lärande.
Protokoll från debatten kommer att publiceras här.

Se vidare FolkbildningsrÃ¥dets webbplats www.folkbildning.se för mer bakgrundsinformation om propositionen, utskottsbetänkande, motioner osv.

Tidigare under dagen beslutades att folkhögskolor ska kunna undervisa i svenska för invandrare (UbU22). Riksdagen ställde sig därmed bakom ett motionsförslag som debatterades av utbildningsutskottets ledamöter under gårdagen. Riksdagen upprepar därmed sin uppmaning till regeringen att ta fram nya regler som gör detta möjligt (se 2005/06:UbU8).


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR är ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda beställare pÃ¥ folkhögskolor, studieförbund, länsbildningsförbund m.fl. Varje utskick läggs ocksÃ¥ ut i mappen "FolkbildningsrÃ¥det info" > "FBR Informerar" pÃ¥ Folkbildningsnätet och är dessutom tillgängligt pÃ¥ rÃ¥dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB