Länk: Hem
Länk: SökLänk: Hjälp


Statistiskt meddelande från SCB 2005
Publicerad: 2006-06-27
FOLKBILDNINGSRÃ…DET INFORMERAR 2006-06-27
Information från Tomas Östlund tel. 08-412 48 25
------------------------------
Folkhögskolan vår- och höstterminen 2005
------------------------------

I årets Statistiska meddelande från SCB; "Folkhögskolan vår- och höstterminen 2005" kan man bl a läsa följande om deltagarnas utbildningsbakgrund under höstterminen:

I den allmänna kursen utgjorde deltagare med högst 2-årigt gymnasium 69%, vilket är fem procentenheter högre än 2004.
Deltagare med högst 2-årigt gymnasium i den särskilda ämnesprofilerade kursen utgjorde 23% och i den särskilda utbildningsinsatsen 79%.

Det visar att folkhögskolan når kortutbildade. En förklaring till ökningen är att det under de senaste tre åren har skett en tydlig ökning av antal deltagare under 25 år i de allmänna, behörighetsgivande kurserna. Medan andelen yngre deltagare i de särskilda kurserna varit densamma, vilket beskrivs i FBR:s årsredovisning.


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka för en utskriftsvänlig version


Adress: Box 730 · 101 34 Stockholm · Sweden · Tel: +46-8-412 48 00 · Fax: +46-8-21 88 26 · E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB