Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


CFL inbjuder till föreläsningsdag
Publicerad: 2006-08-08

Bifogad fil för nedladdning (Klicka på namnet för att ladda ned):
CFL-inbjudan_f√∂rel√§sning.pdf 91Kb

FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2006-08-08
Information från Tore Persson tel. 08-412 48 09
------------------------------
CFL inbjuder till föreläsningsdag
------------------------------

Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, inbjuder i samverkan med Folkbildningsrådet till:

Kollektiv kunskapsbildning och deltagande i lärgemenskaper på nätet

En tredje föreläsningsdag i en planerad serie på temat:

Mötesbaserat samarbetslärande på nätet.

M√•ndagen den 2/10 kl 10 ‚Äď 16.30 p√• Liding√∂ folkh√∂gskola, Liding√∂.


CFLs Kunskapsbildningsarbete kring folkbildningens flexibla lärande är erfarenhetsbaserat. Folkbildningens expertråd är navet i detta arbete som i dag, förutom antologin Folkbildning.net, har genererat sammanlagt 7 CFL-rapporter av handbokskaraktär. I dessa har vi samlat, systematiserat, sammanställt och presenterat sådana kunskaper kring folkbildningens flexibla lärande som utvecklats i folkbildningens egen praktik. Detta har varit en framgångsrik strategi. På kort tid har vi kunnat förmedla mycket kunskap om möjligheterna med ett sådant folkbildningens flexibla lärande som bevarar de goda pedagogiska traditionerna från studiecirkeln och folkhögskolekursen.

Vi måste också vända ansiktet utåt och även ta till oss ny kunskap kring mötesbaserat flexibelt samarbetslärande som utvecklas utanför folkbildningen. Mycket sådan forskning sker i dag på högskolor och universitet, men ofta inte där man väntar sig att hitta den.

Med denna föreläsningsdag liksom med hela den planerade föreläsningsserien vill vi i folkbildningen introducera nya tankar kring hur ett samarbetslärande i nätbaserade möten kan se ut och vilka utmaningar folkbildningen kommer att ställas inför vad gäller framtidens lärande.

Efter själva programmet hittar du en kort presentation av de fyra föreläsarna där vi också anvisar aktuella texter skrivna eller redigerade av dem. För att få full utdelning av dagen rekommenderar vi deltagarna att läsa dessa på förhand och komma väl förberedda med frågor och tankar.

CFL bjuder på seminariet inklusive kaffe och lunch.

Antalet platser √§r begr√§nsat och anm√§lan sker till ingemar.svensson@cfl.se senast den 22/9 2006.

Välkomna!

Ingemar Svensson/Keith Bryant CFL               Bj√∂rn Garefelt Folkbildningsr√•detProgram:


09.30
Samling med kaffe

10.00
Introduktion, kort presentation av dagen, av föreläsningar och seminarier.
Ingemar Svensson/Keith Bryant CFL och Björn Garefelt FBR
10.15

Föreläsning:
Kunskapsbygge på nätet - om samarbete och samtal
Claes Malmberg. Lärarutbildningen, Malmö högskola.
11.00
Seminarium kring Claes Malmbergs föreläsning
Moderator: Mathias Anbäcken, Västerås folkhögskola

11.45
Lunch

12.45

Föreläsning:
A pedagogical design perspective on networked learning: Building  
global dialogical architectures across diversity (föreläsningen sker på engelska)
Elsebeth Korsgaard Sorensen, Institutionen för Kommunikation, Aalborgs universitet.
13.30

Seminarium kring Elsebeth Korsgaard Sorensens föreläsning
Moderator: Ulrika Knutsson, Åsa folkhögskola

14,15
Kaffe

14.45

Föreläsning:
En utbildning för alla? - Möjligheter och problem i en utbildningsrelaterad nätbaserad lärgemenskap
Anders D. Olofsson och Ola Lindberg, Pedagogiska institutionen, Umeå Universitet
15.30
Seminarium kring Olofsson/Lindbergs föreläsning
Moderator Lars Bergh, Studieförbundet vuxenskolan, Västerås.

16.15
Avslutande reflektioner


Presentation av föreläsarna:

Claes Malmberg är fil. Dr och högskoleadjunkt vid lärarutbildningen, Malmö högskola.

Rekommenderad l√§sning: Kunskapsbygge p√• n√§tet ‚Äď En studie av studenter i dialog, akademisk avhandling, kan best√§llas fr√•n www.mah.se

Elsebeth Korsgaard Sorensen är fil. Dr och biträdande professor i Kommunikation vid Universitetet i Aalborg, Danmark.

F√∂rel√§sningen vil behandle og belyse centrale problemstillinger omkring  
l√¶ring og dannelse i et globalt, demokratisk samarbejdsperspektiv.  
Det vil fokusere p√• udviklingen og design af de foruds√¶tninger der  
fordres for at kunne tilegne sig demokratisk identitet og l√¶re i et  
virtuelle, og pege p√• kollaborativ l√¶ring online som middel til at  
fremme mellemmenneskelig trivsel og fælles vidensopbygning.

Rekommenderad l√§sning: Att utveckla flexibla l√§rgemenskaper f√∂r en demokratisk v√§rld - bygga broar genom dialog och gemensamt kunskapsskapande i N√§t och bildning nr 3  www.cfl.se/natochbildning

Anders D. Olofsson Fil. Dr och högskoleadjunkt vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Ola Lindberg Fil. Dr och universitetslektor vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet

Rekommenderad läsning: Avhandlingskappa särskilt sid 11-22, 30-60. Se:


Hur tar man sig till Lidingö folkhögskola?

T-bana linje 13 till Ropsten och d√§rifr√•n med buss 201 (g√•r var 20e minut, tar en kvart) till h√•llplats ‚ÄĚFolkh√∂gskolan‚ÄĚ


------------------------------------------------
Nyhetsbrevet "Folkbildningsrådet informerar" finns även på rådets webb-plats: www.folkbildning.se

Beställ gratis prenumeration med ett mail till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.

Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB