Arkiv FBR informerar 2006
Artikel Riksdagsbeslut om folkbildningsanslaget 2007 2006-12-14
Artikel Landsbygdskommittén: mötesplatser för lärande viktiga 2006-12-13
Artikel Interpellationsdebatt: folkbildningens framtid 2006-12-13
Artikel SCB: Uppföljning av folkhögskolestuderande 2006-12-08
Artikel Stöd genom Grundtvig 2006-12-08
Artikel Svar riksdagsfråga: Fråga om vuxnas lärande 2006-12-08
Artikel Svar riksdagsfråga: Folkbildningen/bryta utanförskap 2006-12-08
Artikel FBR söker projektledare 2006-12-08
Artikel Folkbildningskonferens 23-24 oktober 2007 2006-12-08
Artikel Riksdagsfråga: Sidas infomedel 2006-12-06
Artikel Skriftlig riksdagsfråga: Folkbildningen/bryta utanförskap 2006-12-05
Artikel Riksdagsinterpellation om folkbildningen 2006-12-05
Artikel Riksdagen:Fråga om vuxnas lärande 2006-11-30
Artikel Inga Ungdomsplatser-AMS 2007 2006-11-21
Artikel FBR styrelseprotokoll 9 november 2006 2006-11-20
Artikel 140 miljoner direkt till SISU-idrottsutbildarna 2006-11-10
Artikel Rekryteringsbidraget avvecklas januari 2007 2006-11-08
Artikel CFLs fortbildningsprogram vt -07 2006-11-06
Artikel FBR styrelseprotokoll 19 oktober 2006 2006-10-31
Artikel EU-program för livslångt lärande 2006-10-30
Artikel Remissvar: EU-debatt 2006-10-20
Artikel Budgetpropositionen: Plus för folkbildningen 2006-10-16
Artikel Budgetpropositionen: Folkbildningen +391 mkr 2006-10-16
Artikel Regeringsförklaringen 2006 2006-10-11
Artikel Ny folkbildningsminister utsedd 2006-10-06
Artikel Regeringsförklaringen 2006 2006-10-06
Artikel FBR styrelseprotokoll 14 september 2006 2006-09-27
Artikel Remissvar: Diskrimineringslagstiftning 2006-09-26
Artikel Remissvar:Teckenspråkets ställning 2006-09-26
Artikel CFL inbjuder till försök - nätgemenskaper för vuxna 2006-09-25
Artikel Kommunanslag studieförbund 2006 2006-09-08
Artikel CFL inbjuder till Flexkunskap 2006 2006-08-23
Artikel CFL inbjuder till flexmöten 2006 2006-08-20
Artikel Påminnelse: CFLs fortbildningsprogram 2006-08-08
Artikel CFL inbjuder till föreläsningsdag 2006-08-08
Artikel FBR styrelseprotokoll 23-24 maj 2006 2006-07-06
Artikel Statistiskt meddelande från SCB 2005 2006-06-27
Artikel Regeringsinbjudan: Ungkultur 07 2006-06-07
Artikel Remissvar: EU:s kommunikationspolitik 2006-06-01
Artikel Remissvar: Nya skatteregler för idrotten 2006-06-01
Artikel Remissvar: Ny myndighet vuxnas lärande 2006-06-01
Artikel Riksdagsbeslut om folkbildningen 2006-05-31
Artikel sfi vid folkhögskolor 2006-05-30
Artikel Remissvar: Gymnasieentreprenadutredningen 2006-05-30
Artikel Riksdagsbehandling folkbildningsproposition 2006-05-30
Artikel Kurs: Nätbaserat lärande och aktivt medborgarskap 2006-05-17
Artikel Kulturutskottet stöder folkbildningspropositionen 2006-05-17
Artikel Protokoll FBR repskap 20 april 2006 2006-05-12
Artikel Riksdagsfråga: korttidsstudiestöd till äldre 2006-05-09
Artikel Underlag statsbidrag till studieförbund 2007 2006-05-09
Artikel FBR styrelseprotokoll 20 april 2006 2006-05-08
Artikel CFLs fortbildningsprogram hösten 2006 2006-05-03
Artikel Utvecklingsmedel till fhsk fördelade 2006-04-26
Artikel Remissvar: Slutbetänkande Presskommittén 2004 2006-04-21
Artikel Remissvar: Ett förnyat programkontor 2006-04-21
Artikel 60 miljoner till SAGA och ungdomplatser 2006-04-21
Artikel Ny ordförande för Folkbildningsrådet 2006-04-21
Artikel Pressmeddelande: 400 miljoner till folkbildningen 2006-04-18
Artikel Folkbildningsanslaget +400 miljoner 2007 2006-04-18
Artikel Riksdagsmotioner på folkbildningspropp. 2006-04-05
Artikel Utredning: Kvinnor och män på maktpositioner 2006-04-04
Artikel 32 ansökningar till CFLs Nätverksprojekt 2006-04-03
Artikel Konferens-inbjudan: Fatta det?! 2006-04-01
Artikel √Ėppen utfr√•gning om folkbildningen 2006-03-24
Artikel Proposition: Vuxnas lärande 2006-03-22
Artikel Folkbildningspropositionens behandling 2006-03-22
Artikel Sammanfattning folkbildningspropositionen 2006-03-22
Artikel Pressmeddelande: Anslaget måste stärkas 2006-03-22
Artikel Folkbildningspropositionen presenterad 2006-03-21
Artikel Folkbildningsproposition blir offentlig 2006-03-20
Artikel Riksdagen beslutat om SFI på folkhögskolor 2006-03-17
Artikel Folkbildningsrådets årsredovisning 2005 2006-03-15
Artikel Folkbildningsrådets Budgetunderlag 2007 2006-03-15
Artikel FBR styrelseprotokoll 16 februari 2006 2006-03-08
Artikel EU:s vitbok om kommunikationspolitik 2006-03-01
Artikel CFL: Skapa lärgemenskaper på nätet 2006-02-26
Artikel Riksdagsbeslut: Ny värld - ny högskola 2006-02-24
Artikel CFL: Demokrati-seminarium 2006-02-23
Artikel Folkhögskolor kunna ge sfi-undervisning 2006-02-10
Artikel Folkhögskolor: utvecklingsmedel att söka 2006-02-08
Artikel FBR styrelseprotokoll 26 januari 2006 2006-02-07
Artikel Rapport - fler högskoleplatser behövs 2006-02-06
Artikel Utredning: Ny myndighet vuxnas lärande 2006-02-03
Artikel Rekryteringsbidrag: Ger fortsatta studier 2006-02-01
Artikel Forskning: Folkhögskolans praxis 2006-02-01
Artikel Inbjudan till Kvalitetsseminarium 2006-02-01
Artikel Utredning: Internationella programkontoret 2006-01-31
Artikel CFLs projektmedel 2006 2006-01-24
Artikel 1000 vägar till kunskap vecka 14 2006-01-20
Artikel Entreprenader i gymnasieskolan 2006-01-19
Artikel Remissvar: Stärkt konkurrenskraft, reviderat 2006-01-16
Artikel Remissvar: Stärkt konkurrenskraft 2006-01-13
Artikel CFLs fortbildnings-program våren 2006 2006-01-05


Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se