Lšnk: Hem
Lšnk: SŲkLšnk: Hjšlp


Förändringar studiemedel för äldre
Publicerad: 2005-01-18
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR 2005-01-18
Information fr√•n Bo Sundqvist tel. 08-412 48 06     
------------------------------
Remissförslag att förbättra möjligheterna till studiestöd för äldre
------------------------------
Se pressmeddelande nedan.
Folkbildningsrådet har fått förslaget på remiss. Svarstid fram till 15 februari.

Pressmeddelande
13 januari 2005
Utbildnings- och kulturdepartementet
Förbättrade möjligheter till studiestöd för äldre
Möjligheterna att få studiestöd för äldre studerande ska förbättras. Utbildningsdepartementet remitterar nu ett förslag som bland annat innebär höjd åldersgräns för rätten till studiemedel.
- Vi måste möjliggöra ett livslångt lärande för alla och kompetensutveckling även senare i livet. När vi lever längre och förhoppningsvis stannar längre i ett friskare arbetsliv ska människor i högre ålder än idag ges förutsättningar att studera med studiestöd. Nu tar vi ännu ett steg, säger Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande.
Den övre åldersgränsen för rätt till studiemedel höjs från 50 till 54 år. Nedtrappningen av rätten att ta studielån, den s.k. lånetrappan, flyttas fyra år framåt, från 41 till 45 års ålder. De som tagit studielån tidigare och helt har återbetalat dessa kommer inte heller att få mindre möjligheter att låna vid en prövning av rätten till nya lån enligt lånetrappan. Dessutom ges studerande som är 40 år eller mer, större möjligheter att få undantag från de veckogränser som gäller för studiemedel. Dessa generella förbättringar av studiemedelssystemet föreslås i en promemoria från Utbildningsdepartementet som nu är ute på remiss. Omkring 5 500 personer varje år beräknas få studiemedel med hjälp av förslaget.
I årets budgetproposition aviserades att 100 miljoner kronor ska avsättas under 2006 och 250 miljoner från och med 2007 för att förbättra möjligheterna till studiestöd för äldre studerande. Efter remisshanteringen avser regeringen att lägga en proposition i frågan under våren. Förändringarna är tänkta att träda i kraft den 1 juli 2006.


------------------------------------------------
FOLKBILDNINGSR√ÖDET INFORMERAR √§r ett digitalt nyhetsbrev som skickas som e-post till enskilda best√§llare p√• folkh√∂gskolor, studief√∂rbund, l√§nsbildningsf√∂rbund m.fl. Varje utskick l√§ggs ocks√• ut i mappen "Folkbildningsr√•det info" > "FBR Informerar" p√• Folkbildningsn√§tet och √§r dessutom tillg√§ngligt p√• r√•dets webb-plats: www.folkbildning.se > fliken "FBR info".

Beställningar av "Folkbildningsrådet informerar" skickas till: FBR-info-prenumeration@folkbildning.net

Eventuella bilagor skickas normalt med som så kallade pdf-dokument, vilket innebär att man måste ha gratisprogrammet Acrobat Reader för att kunna läsa dokumentet på skärmen och skriva ut det (Acrobat Reader kan hämtas från www.adobe.se).

Folkbildningsrådet, Box 730, 101 34 Stockholm.
Tel: 08-412 48 00, fax: 08-21 88 26.
Klicka fŲr en utskriftsvšnlig version


Adress: Box 730 101 34 Stockholm Sweden Tel: +46-8-412 48 00 Fax: +46-8-21 88 26 E-mail: fbr@folkbildning.se

Producerad av Empir AB